Nowe dowody osobiste od 2015 roku fot. Fotolia

Nowe dowody osobiste od 2015 roku

Czy dotychczasowe dokumenty stracą ważność?
Milena Oszczepalińska / 28.02.2018 12:26
Nowe dowody osobiste od 2015 roku fot. Fotolia

Trwają właśnie prace nad wprowadzeniem nowych wzorów dowodów osobistych. Początkowo planowano wdrożenie ich już od 1 stycznia 2015, ale obecnie mówi się, że nowe dowody będą wydawane dopiero od 1 marca 2015. Czym będą się one różniły od dotychczasowych dowodów?

Nowe dowody osobiste - zmiany od 2015 roku

Nowe dokumenty będą się różniły zawartością umieszczonych na nich danych. Na nowych dokumentach znajdą się te same dane, jak na dotychczasowych dowodach oprócz informacji na temat:

  • adresu zameldowania;
  • koloru oczu;
  • wzrostu.

Na nowych dowodach nie będzie także zeskanowanych podpisów właścicieli dokumentu.

Czy stare dowody osobiste stracą ważność po wprowadzeniu nowych?

Nie, dokumenty, które posiadamy, będą nadal ważne i będzie można z nich korzystać aż do czasu upłynięcia terminu ich ważności. Nowe dowody, podobnie jak stare, będą ważne przez 10 lat.

Co jeszcze zmieni się wraz z wprowadzeniem nowych dowodów?

  • Zdjęcie - dotychczas zdjęcie do dowodu przedstawiało nasz lewy profil, od 2015 roku mają to być zdjęcia takie same jak te, które wymagane są do paszportów, czyli en face.
  • Wniosek składany w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Wiąże się to z tym, że na nowych dowodach nie będzie już naszych adresów, nie będziemy zatem przypisani do żadnego konkretnego urzędu, w którym mamy załatwiać sprawy.
  • Możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wyrobienie nowego dowodu.

Co się nie zmieni?

  • Format i wymiary dokumentu - nowe dowody osobiste nadal będą plastikowymi kartami.
  • Dane na dowodzie, takie jak: nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia (na przedniej stronie) oraz numer PESEL, obywatelstwo, miejsce urodzenia, organ wydający, data wydania, termin ważności oraz numer dowodu osobistego.

Zobacz też: