Ważne dokumenty - jak długo je trzymać

dziewczyna, kobieta, dokumenty, akt małżeństwa, akt ślubu, faktura, świadectwo pracy, rachunki fot. Dreamstime
Rachunki, umowy, paragony... Przy okazji wiosennych porządków chętnie pozbyłabyś się papierów zalegających szuflady. Czy jednak wszystko możesz wyrzucić?
/ 25.04.2011 07:34
dziewczyna, kobieta, dokumenty, akt małżeństwa, akt ślubu, faktura, świadectwo pracy, rachunki fot. Dreamstime
W każdym domu są ważne dokumenty: akty stanu cywilnego, wyroki sądowe, dowody wpłat, paragony za zakupy, karty gwarancyjne i wiele podobnych „papierków”. Jedne z nich są długowieczne – tych nie powinnaś się nigdy pozbywać – inne mogą być ważne rok lub dwa i po tym czasie spokojnie możesz wyrzucić je do kosza. Sprawdź, które z dokumentów powinnaś zostawić, a których możesz się pozbyć.

Całe życie
- Akty stanu cywilnego: m.in. akty ślubu, orzeczenia o rozwodzie, unieważnienia małżeństwa, akty zgonu;
- Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy skończenia studiów, zaświadczenia o zaliczonych kursach;
- Świadectwa pracy, druki RMUA, książeczki ubezpieczeniowe;
- Dokumenty majątkowe: akty kupna lub sprzedaży nieruchomości, akty przydziału mieszkania, umowy najmu, akty darowizny;
- Polisy na życie wraz z aneksami.

10–15– 20 lat
- Umowy kredytowe (razem z aneksami) i dowody spłat kolejnych rat. Przechowuj je przez cały okres spłacania kredytu, aż do czasu, gdy otrzymasz z banku zaświadczenie, że nie masz już wobec niego żadnych zaległości.

10 lat
- Zaświadczenie z banku o spłacie całego zadłużenia (dopiero po tym czasie roszczenie banku ulega przedawnieniu);
- Umowy ubezpieczeń obowiązkowych (np. OC).

5 lat
- Kopie PIT-ów, faktury i rachunki, na podstawie których korzystałaś z ulg, a także potwierdzenia nadania PIT-u listem poleconym lub pokwitowania jego złożenia wystawione przez urząd skarbowy.

4 lata
- Umowa ubezpieczenia mieszkania (wraz z aneksami). Choć jest ważna rok, nie wyrzucaj jej przez kolejne trzy lata. Dopiero po tym czasie ewentualne roszczenie ubezpieczyciela ulega przedawnieniu.

3 lata
- Książeczki czynszowe, faktury za energię, kablówkę i inne potwierdzenia zapłaty za tzw. świadczenia okresowe.
- Dowody wpłaty alimentów (nie tylko wówczas, kiedy to ty otrzymujesz te świadczenia, lecz także wtedy, gdy zostałaś zobowiązana do ich płacenia). Po tym okresie przedawnia się roszczenie o zapłatę ewentualnych zaległości.

2 lata
- Dowody zakupu towaru – paragony, faktury, dowody płatności kartą. Przez dwa lata od daty zakupu masz prawo na ich podstawie reklamować towar w razie pojawienia się wady. Uwaga! Warto zrobić ksero tych dokumentów, bo z czasem bledną i stają się nieczytelne.

12–24–36 miesięcy
- Gwarancje, np. na sprzęt RTV, AGD.

Uwaga!
Zdarza się czasem, że gwarancja jest ważna tylko z paragonem poświadczającym zakup towaru.

12–24 miesiące
- Umowy dotyczące różnego rodzaju usług, np. założenia Internetu, kablówki.

12 miesięcy
- Umowa na wykonanie pracy zawarta np. z firmą remontową. Po roku nie możesz już dochodzić reklamacji.


Porady prawne i finansowe - forum >>

Redakcja poleca

REKLAMA