dziewczyna, kobieta, dokumenty, akt małżeństwa, akt ślubu, faktura, świadectwo pracy, rachunki fot. Dreamstime

Ważne dokumenty - jak długo je trzymać

Rachunki, umowy, paragony... Przy okazji wiosennych porządków chętnie pozbyłabyś się papierów zalegających szuflady. Czy jednak wszystko możesz wyrzucić?
/ 25.04.2011 07:34
dziewczyna, kobieta, dokumenty, akt małżeństwa, akt ślubu, faktura, świadectwo pracy, rachunki fot. Dreamstime
W każdym domu są ważne dokumenty: akty stanu cywilnego, wyroki sądowe, dowody wpłat, paragony za zakupy, karty gwarancyjne i wiele podobnych „papierków”. Jedne z nich są długowieczne – tych nie powinnaś się nigdy pozbywać – inne mogą być ważne rok lub dwa i po tym czasie spokojnie możesz wyrzucić je do kosza. Sprawdź, które z dokumentów powinnaś zostawić, a których możesz się pozbyć.

Całe życie
- Akty stanu cywilnego: m.in. akty ślubu, orzeczenia o rozwodzie, unieważnienia małżeństwa, akty zgonu;
- Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy skończenia studiów, zaświadczenia o zaliczonych kursach;
- Świadectwa pracy, druki RMUA, książeczki ubezpieczeniowe;
- Dokumenty majątkowe: akty kupna lub sprzedaży nieruchomości, akty przydziału mieszkania, umowy najmu, akty darowizny;
- Polisy na życie wraz z aneksami.

10–15– 20 lat
- Umowy kredytowe (razem z aneksami) i dowody spłat kolejnych rat. Przechowuj je przez cały okres spłacania kredytu, aż do czasu, gdy otrzymasz z banku zaświadczenie, że nie masz już wobec niego żadnych zaległości.

10 lat
- Zaświadczenie z banku o spłacie całego zadłużenia (dopiero po tym czasie roszczenie banku ulega przedawnieniu);
- Umowy ubezpieczeń obowiązkowych (np. OC).

5 lat
- Kopie PIT-ów, faktury i rachunki, na podstawie których korzystałaś z ulg, a także potwierdzenia nadania PIT-u listem poleconym lub pokwitowania jego złożenia wystawione przez urząd skarbowy.

4 lata
- Umowa ubezpieczenia mieszkania (wraz z aneksami). Choć jest ważna rok, nie wyrzucaj jej przez kolejne trzy lata. Dopiero po tym czasie ewentualne roszczenie ubezpieczyciela ulega przedawnieniu.

3 lata
- Książeczki czynszowe, faktury za energię, kablówkę i inne potwierdzenia zapłaty za tzw. świadczenia okresowe.
- Dowody wpłaty alimentów (nie tylko wówczas, kiedy to ty otrzymujesz te świadczenia, lecz także wtedy, gdy zostałaś zobowiązana do ich płacenia). Po tym okresie przedawnia się roszczenie o zapłatę ewentualnych zaległości.

2 lata
- Dowody zakupu towaru – paragony, faktury, dowody płatności kartą. Przez dwa lata od daty zakupu masz prawo na ich podstawie reklamować towar w razie pojawienia się wady. Uwaga! Warto zrobić ksero tych dokumentów, bo z czasem bledną i stają się nieczytelne.

12–24–36 miesięcy
- Gwarancje, np. na sprzęt RTV, AGD.

Uwaga!
Zdarza się czasem, że gwarancja jest ważna tylko z paragonem poświadczającym zakup towaru.

12–24 miesiące
- Umowy dotyczące różnego rodzaju usług, np. założenia Internetu, kablówki.

12 miesięcy
- Umowa na wykonanie pracy zawarta np. z firmą remontową. Po roku nie możesz już dochodzić reklamacji.


Porady prawne i finansowe - forum >>