Pełnomocnictwo - co to, jak działa, wzór dokumentu

Wzór pełnomocnictwa - wzór dokumentu fot. Fotolia
Jeśli chcesz, aby jakaś osoba załatwiła w twoim imieniu pewne sprawy, np. w urzędzie, powinnaś dać jej specjalne zezwolenie - pełnomocnictwo.
Milena Oszczepalińska / 17.01.2019 13:42
Wzór pełnomocnictwa - wzór dokumentu fot. Fotolia

Pełnomocnictwo możesz napisać sama – odręcznie lub na komputerze. Pełnomocnictwo może być udzielone ustnie, ale są sytuacje, kiedy do tego aby było ono ważne, wymagana jest specjalna forma – pisemna czy też aktu notarialnego (np. przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości).

Warto jednak mieć pełnomocnictwo na piśmie, nawet gdy, według prawa, wystarcza forma ustna. W ten sposób można łatwo udowodnić osobom, z którymi dokonuje się czynności prawnych w imieniu mocodawcy, że jest się do nich uprawnioną. Przedstawiamy wzór pełnomocnictwa po to, byś dokładnie wiedziała, co w zawrzeć koniecznie, a co nie jest istotne.

Kto może być pełnomocnikiem?

To zależy od rodzaju sprawy.

 • W administracyjnych pełnomocnikiem może być każda wyznaczona przez ciebie osoba, byleby tylko posiadała zdolność do czynności prawnych (nie może być ubezwłasnowolniona). Może być to ktoś bliski, jak też osoba z tobą niespokrewniona – koleżanka, sąsiadka.
 • Przed sądem cywilnym może to być adwokat (radca prawny) lub członek najbliższej rodziny (np. małżonek, któreś z rodziców lub rodzeństwa, dzieci, wnuki).
 • W sprawach o ustalenie ojcostwa oraz o alimenty pełnomocnikiem może być także przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej lub organizacji społecznej zajmującej się sprawami rodziny.
 • W karnych – tylko adwokat.
 • O wykroczenia – adwokat i radca prawny.

Rodzaje pełnomocnictw

Dokument musi być sporządzony w taki sposób, aby nie było wątpliwości, do jakich czynności pełnomocnik został upoważniony. Są trzy rodzaje pełnomocnictw:

 • Ogólne – upoważnia do dokonania czynności tzw. zwykłego zarządu, czyli załatwiania bieżących spraw, np. związanych z mieszkaniem (np. pobierania czynszu).
 • Rodzajowe – na jego podstawie można dokonywać czynności prawnych określonego rodzaju, np. zawierać umowy najmu.
 • Szczególne – jest to upoważnienie do dokonania ściśle określonej czynności prawnej, np. sprzedaży samochodu.

Koszt udzielenia pełnomocnictwa

Załatwienie niektórych spraw wymaga formy dokumentu notarialnego, wypełnienia gotowego druku czy wniesienia opłaty (nawet za własnoręcznie spisane) pełnomocnictwo.

 • Jeśli sporządzisz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, zapłacisz:

– 30 zł (+ 22 proc. VAT) za upoważnienie do jednej czynności,
– 100 zł (+ 22 proc. VAT) – jeśli dokument obejmuje więcej czynności.

 • Składając pełnomocnictwo w urzędzie, zapłacisz 17 zł (bez opłat w ośrodkach pomocy społecznej).
 • Pełnomocnictwo pocztowe wymaga wypełnienia gotowego druku na poczcie i kosztuje: 2,46 zł (jednorazowe), 5,54 zł (okresowe) lub 25,83 zł (stałe).

Wzór pełnomocnictwa

Dane mocodawcy i data sporządzenia pełnomocnictwa

 • W lewym górnym rogu podajesz swoje dane (imię, nazwisko, adres).
 • W prawym – datę wystawienia dokumentu.

Treść pełnomocnictwa

 • Podaj dokładne dane pełnomocnika. Nie zapomnij o numerze jego dowodu osobistego. Napisz, w jakich sprawach ta osoba ma cię reprezentować. Zaznacz też, czy pełnomocnictwo może zostać odwołane i czy trzeba podać powody.

"Upoważniam Annę Kowalską, zam. w Warszawie przy ul. Iksińskiej 111 m. 11 legitymującą się dowodem osobistym nr XYZ 123456 wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy do występowania w moim imieniu, a w szczególności do:

 • zawierania umów najmu należącego do mnie mieszkania znajdującego się w Krakowie przy ul. Basztowej 15/6 według uznania upoważnionej,
 • pobierania czynszu z tytułu najmu,
 • składania wniosków, oświadczeń i podpisów w spółdzielni mieszkaniowej „Zielony Dom”,
 • regulowania rachunków,
 • odbierania dokumentów ze spółdzielni mieszkaniowej, np. w sprawach dotyczących podwyżek czynszu, zawiadomień o zebraniach itp.,
 • reprezentowania mnie na zebraniach spółdzielni mieszkaniowej,

Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyny w każdym czasie."

Podpis mocodawcy (odręczny)

Na końcu wniosku musisz się odręcznie podpisać. Inaczej pełnomocnictwo będzie nieważne.