młodzież

Młodzież
Młodzież - osoby w wieku od 14 do 18 lat będące pod opieką opiekuna prawnego. To grupa społeczna, w której charakterystyczne jest dorastanie i związane z tym elementy - bunt, odkrywanie sensu życia czy pierwsza miłość. Młodzież często posługuje się swoim językiem, niezrozumiałym dla innych grup społecznych.