Ciąża a umowa na okres próbny
Ciąża a umowa na okres próbny6 lat temu
Kobieta w ciąży jest chroniona przez prawo pracy. Oznacza to, że jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę, pracodawca nie może zwolnić cię w czasie jej trwania. Co jednak z umową na okres próbny? Czytaj więcej
Czas pracy kobiet w ciąży przy komputerze
Czas pracy kobiet w ciąży przy komputerze6 lat temu
Polskie prawo pracy chroni ciężarne kobiety w różny sposób. Jednym z nich jest regulacja czasu, jaki mogą spędzać przed komputerem. Ile? Czytaj więcej
Ciąża a umowa na czas określony
Ciąża a umowa na czas określony6 lat temu
Zajście w ciążę kobiety pracującej zawsze wiąże się z pewnym niepokojem co do przyszłości w firmie. Zobacz, co ci przysługuje, jeśli jesteś zatrudniona na umowę na czas określony! Czytaj więcej
Roszczenia pracownicy związane z mobbingiem
Roszczenia pracownicy związane z mobbingiem8 lat temu
Mobbing jest zagrożeniem współczesnego miejsca pracy. Pojawia się wszędzie tam, gdzie brak jest dobrze wyszkolonej kadry zarządzającej, która radziłaby sobie z rozwiązywaniem konfliktów. Mobbing to zjawisko wielopostaciowe i dlatego trudne do udowodnienia przed sądem. Czytaj więcej
Ciąża a praca na umowę zlecenia
Ciąża a praca na umowę zlecenia8 lat temu
Kobietom w ciąży, z uwagi na szczególny stan w jakim się znajdują, należy zapewnić ochronę i odpowiednie warunki pracy. Ustawodawca uwzględnił to w przepisach kodeksu pracy. Jednak niestety te kobiety, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia nie mogą skorzystać z tej ochrony. Czytaj więcej
Czy na urlopie wychowawczym można pracować?
Czy na urlopie wychowawczym można pracować?8 lat temu
Celem urlopu wychowawczego jest umożliwienie matce, ojcu bądź opiekunowi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4. Jednak przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości podejmowania pracy przez te osoby. Czytaj więcej
Urlop okolicznościowy dla matki która urodziła dziecko
Urlop okolicznościowy dla matki która urodziła dziecko8 lat temu
Urlop okolicznościowy jest udzielany pracownikowi w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi, które uniemożliwiają stawienie się pracownika w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi 2 dni zwolnienia od pracy w razie urodzenia się jego dziecka. Uprawnienie to nie przysługuje jednak matce dziecka. Czytaj więcej
Urlop okolicznościowy dla pracownika pracującego na niepełny etat
Urlop okolicznościowy dla pracownika pracującego na niepełny etat8 lat temu
Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie pracownika od pracy ze względu na szczególne okoliczności osobiste i rodzinne. Jego udzielenie jest uzależnione od wniosku pracownika, w którym wskazuje przyczynę swojej nieobecności w pracy i podaje termin. Pracodawca nie ma prawa odmówić podmiotowi zatrudnionemu tego zwolnienia. Nie ma tutaj znaczenia czy pracuje on w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy. Czytaj więcej
Dyskryminacja kobiet w procesie rekrutacyjnym
Dyskryminacja kobiet w procesie rekrutacyjnym8 lat temu
Obecnie rynek pracy jest rynkiem pracodawcy. To on stawia warunki w stosunku do pracobiorcy. Choć przepisy prawa pracy zakazują jakiejkolwiek dyskryminacji, w praktyce bardzo często można się spotkać z jej przejawami już na etapie poszukiwania pracy. Czytaj więcej
Dni wolne z okazji narodzin dziecka pracownika
Dni wolne z okazji narodzin dziecka pracownika8 lat temu
Narodziny dziecka to bardzo ważne wydarzenie dla obojga rodziców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami matce dziecka przysługuje urlop macierzyński natomiast pracownik-ojciec może skorzystać z 2 dni zwolnienia od pracy w razie urodzenia się jego dziecka. Czytaj więcej

Redakcja poleca

REKLAMA