Urlop okolicznościowy dla matki która urodziła dziecko

Urlop okolicznościowy dla matki która urodziła dziecko
Urlop okolicznościowy jest udzielany pracownikowi w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi, które uniemożliwiają stawienie się pracownika w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi 2 dni zwolnienia od pracy w razie urodzenia się jego dziecka. Uprawnienie to nie przysługuje jednak matce dziecka.
/ 28.09.2016 14:44
Urlop okolicznościowy dla matki która urodziła dziecko

Urlop macierzyński

Podstawowym uprawnieniem pracownicy, przysługującym po urodzeniu dziecka, jest urlop macierzyński. Służy on przede wszystkim regeneracji sił po porodzie i umożliwia młodej mamie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego urlopu wynosi:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zobacz także:Wymiar urlopu macierzyńskiego

 

Ważne jest to, że co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresów podanych powyżej. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. W tym przypadku, niewykorzystaną część urlopu udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek.

Urlop okolicznościowy tylko dla ojca

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni w razie urodzenia się dziecka pracownika. Za czas tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ustawodawca posługuje się określeniem „pracownik”. Mając jednak na uwadze fakt, iż matce dziecka przysługuje urlop macierzyński, z którego co najmniej dwa tygodnie może zostać wykorzystane przed porodem, a także to, że pracodawca ma obowiązek udzielić matce po zakończeniu urlopu macierzyńskiego należnego jej urlopu wychowawczego, należy uznać, że prawo do 2 dni zwolnienia z tytułu urodzenia dziecka przysługują jedynie ojcu dziecka (pomimo, iż cytowany powyżej przepis posługuje się określeniem „pracownik”).

Pracodawca nie może udzielić urlopu okolicznościowego z własnej inicjatywy. Trzeba zwrócić się do niego z odpowiednim wnioskiem. Pozytywne rozpatrzenie tego wniosku nie zależy od dobrej woli przełożonego. Ma on obowiązek udzielić dni wolnych.

Redakcja poleca

REKLAMA