czas pracy

Czas pracy
Czas pracy – czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy lub inny miejscu, wyznaczonym do wykonywania pracy. W Polsce obowiązuje 40-godzinny czas pracy w trybie pięciodniowym. Czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi 8 godzin. Pozostałe godziny to godziny nadliczbowe.

Redakcja poleca

REKLAMA