mobbing

Mobbing
Mobbing – prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Zazwyczaj jest to poniżanie, zaniżanie samooceny, nieuzasadnione krytykowanie, zastraszanie lub izolowanie pracownika od innych. Polskie prawo przewiduje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie dla osoby, która była ofiarą mobbingu.

Redakcja poleca

REKLAMA