Czas pracy kobiet w ciąży przy komputerze

W Polsce aborcja jest zakazana poza 3 wyjątkami
Polskie prawo pracy chroni ciężarne kobiety w różny sposób. Jednym z nich jest regulacja czasu, jaki mogą spędzać przed komputerem. Ile?
/ 05.06.2018 22:01
W Polsce aborcja jest zakazana poza 3 wyjątkami

Pracodawca jest zobowiązany zagwarantować ciężarnej pracownicy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Przede wszystkim istnieje zakaz zatrudniania w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Dodatkowe ograniczenia wiążą się z pracą przy komputerze. Chociaż badania nie wykazały, aby miała ona szkodliwy wpływ na przebieg ciąży to jednak lepiej zachować ostrożność.

Regulacje prawne

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy nie wolno zatrudniać kobiet przy określonych rodzajach pracy, uznanych za szczególnie uciążliwe lub szkodliwe. Ich wykaz znajdziemy w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 roku. Wśród nich są prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych w przypadku kobiet w ciąży.

Należy zaznaczyć, że zakaz zatrudniania przy pracach wzbronionych ma charakter bezwzględny i pracodawca nie może powierzyć pracownicy pracy wzbronionej nawet krótkotrwale lub za jej zgodą.

Łączny czas pracy przy komputerze w ciągu dnia nie może przekraczać 4 godzin. Co 2 godziny powinno się robić 15 minutową przerwę i opuszczać pomieszczenie, pamiętając jednocześnie o wyłączeniu komputera, co pozwoli uniknąć promieniowania.

Zobacz także: Czas pracy kobiet

Podmiot zatrudniający jest zobowiązany ograniczyć czas spędzany przy komputerze do dozwolonej liczby godzin, a gdyby skrócenie okazało się niemożliwe lub niecelowe, wówczas może przenieść ciężarną kobietę do innej pracy. Takie zmiany nie mogą powodować dla niej ujemnych konsekwencji, szczególnie w sferze płacowej. Jeśli wynagrodzenie na nowym stanowisku jest niższe od poprzedniego to przysługuje jej dodatek wyrównawczy.

Gdy żadne z wymienionych rozwiązań nie przyniesie oczekiwanego efektu, wówczas w ostateczności zatrudniający jest zobowiązany zwolnić pracownicę ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pani Maria jest sekretarką w dużej agencji reklamowej. Większość czasu pracy (7 godzin dziennie) spędza przed komputerem. Kiedy zaszła w ciążę przedstawiła swojemu pracodawcy zaświadczenie od lekarza stwierdzające ten stan i poprosiła o skrócenie czasu przy komputerze do 4 godzin. Jej przełożony nie zgodził się i zagroził zwolnieniem. Pani Maria ma prawo odmówić wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ponieważ warunki jakie zapewnia jej zatrudniający nie odpowiadają przepisom BHP i zagrażają jej zdrowiu. Nie ma tutaj mowy o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę.

Warto zauważyć, że praca przy komputerze źle wpływa na wzrok. Oddziaływanie szkodliwego promieniowania można ograniczyć poprzez założenie specjalnego dodatkowego ekranu ochronnego. Mniej szkodliwe są również monitory ciekłokrystaliczne (LCD), które wytwarzają pole magnetyczne nawet kilkadziesiąt razy mniejsze niż te tradycyjne.

Oprócz tego zbyt długie przebywanie w pozycji siedzącej przy biurku powoduje bóle kręgosłupa, szyi, zawroty głowy, obrzęki nóg oraz wystąpienie tzw. zespołu cieśni nadgarstka. Lekarze zalecają wykonywanie ćwiczeń rozluźniających, krążeniowych lub oddechowych.

Zobacz także:
Kalendarz ciąży tydzień po tygodniu na Mamotoja.pl
Czas pracy kobiet 
Ciąża i prawo

Redakcja poleca

REKLAMA