Dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem
Pracownik wychowujący dziecko do lat 14 może liczyć na 2 dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. Uprawnienie to jest niezależne od okresu rzeczywistego świadczenia pracy w ciągu roku kalendarzowego i może być wykorzystane w dowolnym momencie.
/ 28.09.2016 14:41
Dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Zwolnienie od pracy

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek udzielenia tego zwolnienia w terminie wskazanym przez pracownika.

Prawo pracownika do 2 dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje tylko w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop na opiekę nie może zostać przesunięty na następny rok kalendarzowy i połączony z 2 dniami należnymi za następny rok kalendarzowy. Oznacza to, że prawo do zwolnienia z tytułu opieki, które nie zostało wykorzystane w danym roku kalendarzowym przepada, w tym roku kalendarzowym, w którym nie zostało wykorzystane.

Z tego uprawnienia może skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka. Nie ma tutaj znaczenia czy dziecko ma zapewnioną opiekę innych osób, w tym współmałżonka. Wymiar tego zwolnienia jest stały i nie zależy od liczby wychowywanych dzieci ani od ich wieku. Stosownie do wniosku osoby uprawnionej zwolnienie może być udzielone jednorazowo w wymiarze 2 dni albo dwukrotnie po dniu. Wyznaczony termin powinien być uzgodniony z pracodawcą.

Pracownica, która przebywa do końca danego roku kalendarzowego na urlopie macierzyńskim nie będzie mogła skorzystać z dwóch dni opieki nad dzieckiem w tym roku.

Urlopu tego nie będzie mogła sobie również odebrać w następnym roku kalendarzowym i połączyć go z dwoma dniami opieki jakie będą jej przysługiwały w roku następnym.

Zobacz również serwis: Dziecko i prawo

Jeśli oboje rodzice dziecka są zatrudnieni (a do takich osób należy również matka przebywająca na urlopie macierzyńskim), to wówczas ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem może skorzystać drugi z rodziców.

Redakcja poleca

REKLAMA