wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy
rozwiązanie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą na podstawie woli jednego z nich. Umowę może wypowiedzieć każda ze stron. Wypowiedzenie trzeba złożyć w formie pisemnej. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i długości jej trwania.

Redakcja poleca

REKLAMA