Dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem
Dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem8 lat temu
Pracownik wychowujący dziecko do lat 14 może liczyć na 2 dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. Uprawnienie to jest niezależne od okresu rzeczywistego świadczenia pracy w ciągu roku kalendarzowego i może być wykorzystane w dowolnym momencie. Czytaj więcej
Na jakie dodatki może liczyć kobieta przebywająca na wychowawczym?
Na jakie dodatki może liczyć kobieta przebywająca na wychowawczym?8 lat temu
Ustawodawca przewidział dla rodzica korzystającego z urlopu wychowawczego dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem. Warunki jego przyznania zostały określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Czytaj więcej
Zwolnienie kobiet w ciąży na czas badań
Zwolnienie kobiet w ciąży na czas badań8 lat temu
Przepisy kodeku pracy przyznają kobietom w ciąży szereg uprawnień, wynikających z konieczności zapewnienia im prawidłowego przebiegu ciąży. Zgodnie z nimi pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy w ciąży zwolnienia od pracy na zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Czytaj więcej
Czy kobieta musi jeździć w delegacje w czasie ciąży?
Czy kobieta musi jeździć w delegacje w czasie ciąży?8 lat temu
Podróże służbowe są jednym z najważniejszych zagadnień łączących się z wykonywaniem pracy. Pracodawca powinien wiedzieć, że musi uzyskać zgodę kobiety w ciąży, jeśli zamierza ją wysłać w delegację. Wynika to z faktu, że prawo pracy chroni zdrowie kobiet ciężarnych i przyznaje im szczególne uprawnienia. Jeśli pracownica nie zgodzi się na podróż służbową nie ponosi za to żadnych ujemnych konsekwencji. Czytaj więcej
Czy kobieta może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie ciąży?
Czy kobieta może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie ciąży?8 lat temu
W świetle obowiązujących przepisów pracodawca nie może wywiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy. Wynika to ze szczególnej ochrony jaką ustawodawca objął kobiety w ciąży. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to pracownica w ciąży rozwiązała umowę o pracę w drodze wypowiedzenia. Czytaj więcej
Czy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński?
Czy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński?15 lat temu
Urlop macierzyński służy regeneracji sił po porodzie oraz sprawowaniu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Do nabycia prawa do urlopu przez pracownicę wystarcza sam fakt pozostawania przez nią w momencie porodu w stosunku pracy, natomiast wymiar tego urlopu, całkowicie niezależny od stażu pracy, jest uwarunkowany jedynie tym, czy jest to poród pojedynczy czy wieloraki. Czytaj więcej
Obowiązkowa cytologia tylko dla kobiet na etacie
Obowiązkowa cytologia tylko dla kobiet na etacie15 lat temu
Wiele kobiet umiera na raka szyjki macicy. Często spowodowane to jest faktem, że zbyt późno trafiły do lekarza. Jednym z pomysłów na walkę z nowotworami jest obowiązkowa cytologia dla pracujących kobiet. Czytaj więcej
Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć
Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć15 lat temu
Obecnie kobiety stają się coraz bardziej aktywne zawodowo. Posiadają wysokie kwalifikacje, doświadczenie i zajmują stanowiska kierownicze. Jednak w tej drodze do sukcesu napotykają wiele przeszkód, które często są trudne do pokonania, ponieważ firmy przyjmują polityki dyskryminujące. Czytaj więcej
Kobieta ofiarą mobbingu
Kobieta ofiarą mobbingu15 lat temu
Obecnie słyszy się o coraz większej liczbie osób, które doświadczyły terroru psychicznego w miejscu pracy. Większość przeprowadzonych badań wykazała, że grupą najbardziej narażoną są kobiety. Czytaj więcej

Redakcja poleca

REKLAMA