Ciąża a umowa na okres próbny

Kobieta w  ciąży
Kobieta w ciąży jest chroniona przez prawo pracy. Oznacza to, że jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę, pracodawca nie może zwolnić cię w czasie jej trwania. Co jednak z umową na okres próbny?
/ 05.06.2018 22:32
Kobieta w  ciąży

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny należy do umów terminowych. Służy ona przede wszystkim sprawdzeniu przez pracodawcę przydatności pracownika do pracy w zakładzie oraz poznaniu przez pracownika warunków pracy w zatrudniającej go jednostce.

Okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy. Zakazane jest zawieranie takiej umowy na okres dłuższy, jak również jej ponawianie. Pracownik może zostać zatrudniony na okres próbny tylko jeden raz u danego pracodawcy, niedopuszczalne jest zawarcie kilku takich umów odnośnie co do różnych stanowisk pracy (w takiej sytuacji umowa będzie uważana, zależnie od okoliczności, za inną umowę terminową lub umowę na czas nieokreślony).

Obowiązki pracodawcy

Zatrudniając kobietę w ciąży na okres próbny pracodawca musi pamiętać o tym, że niezależnie od rodzaju umowy musi spełnić wszelkie normy dotyczące pracy kobiet. Przede wszystkim nie noże powierzyć ciężarnej pracownicy prac wzbronionych (są one określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r.) oraz musi przestrzegać norm dotyczących czasu i miejsca pracy. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, nie wolno jej również bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. W razie potrzeby pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy.

Rozwiązanie umowy

Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, jeżeli nie uległa wcześniejszemu wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia lub wygaśnięciu.

Szczególna sytuacja powstaje na gruncie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w ciąży. Mamy tu bowiem do czynienia z zawężeniem ogólnej zasady trwałości stosunku pracy kobiety w ciąży. Ustawodawca uznał, że nie można zmuszać pracodawcy do utrzymywania stosunku pracy z pracownicą zatrudnioną na okres próbny, bo być może jest to osoba, która zupełnie nie sprawdziła się w danym zakładzie.

Zobacz serwis: Praca kobiet

Zgodnie więc z przepisami pracodawca może wypowiedzieć umowę na okres próbny nawet kobiecie w ciąży. Warunkiem jest jednak, by okres próbny wynikający z umowy nie przekraczał jednego miesiąca. Umowy zawartej na dłuższy okres pracodawca nie może wypowiedzieć. Przepis ten tworzy jednak pewną lukę. Mówi bowiem, że umowy nie można wypowiedzieć, jeśli spełnione będą łącznie dwa warunki:

  • okres próbny musi przekraczać jeden miesiąc,
  • rozwiązanie umowy nastąpiłoby po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Zobacz także:
Kalendarz ciąży tydzień po tygodniu na Mamotoja.pl!
Ochrona przed zwolnieniem kobiet w ciąży
Umowy

Redakcja poleca

REKLAMA