umowa zlecenie

Umowa zlecenie
rodzaj umowy cywilnoprawnej. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Stronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Umowa zlecenie nie musi być zwarta na piśmie. Za wykonanie zlecenia zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie.

Redakcja poleca

REKLAMA