darowizna

Darowizna
Darowizna – umowa na mocy której darczyńca przekazuje na rzecz obdarowywanego części swojego majątku (pieniędzy lub innych dóbr materialnych). Darowizna ma charakter bezpłatny. Darowizna może być przekazana rzecz osób fizycznych i prawnych. Powinna mieć formę aktu notarialnego. Darczyńca może odwołać darowiznę.

Redakcja poleca

REKLAMA