Darowizna - wszystko co warto o niej wiedzieć

Darowizna to umowa, dzięki której darczyńca przekazuje na rzecz obdarowanego bezpłatnie, określoną część swego majątku. Zanim jednak zdecydujemy się przyjąć darowiznę, warto jednak wiedzieć kilka informacji.
/ 15.02.2013 07:52

Darowizna to umowa, dzięki której darczyńca przekazuje na rzecz obdarowanego bezpłatnie, określoną część swego majątku. Zanim jednak zdecydujemy się przyjąć darowiznę, warto jednak wiedzieć kilka informacji.

Darowizna- wszystko co warto o niej wiedzieć

Jak wygląda przekazanie?

Aby darowizna została przekazana muszą zostać spełnione obiecane świadczenie. Odbywa się ona poprzez spisanie aktu notarialnego. Przy niektórych formach darowizny (np. gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość) wymóg spisania aktu notarialnego dotyczy obydwu stron umowy. Wykonanie następuje w momencie przekazania darowizny obdarowanemu.

Co może być przedmiotem darowizny?

W ramach darowizny można przekazać obdarowanemu określoną rzecz - konkretny przedmiot: np. telewizor, samochód, nieruchomość zabudowaną itp. Warunek - musi być ściśle określona "tożsamość" przedmiotu, a więc jego marka, numer, rodzaj. Może to być również miara, określająca zakres darowizny np. kwintal zboża, tona węgla itp.

 

Formy przekazania:

  • W formie nieruchomości - potwierdzonej wnioskiem sporządzonym u notariusza. Notariusz ma obowiązek dokonać zgłoszenia, wykonania takiego aktu notarialnego do Urzędu Skarbowego, dzięki czemu osoba obdarowana nie musi już tego robić i o ile jest w I grupie podatkowej, nie zapłaci podatku od owej nieruchomości.
  • W formie pieniężnej - obejmuje to zarówno gotówkę, przelew bankowy, prawo do lokaty, banknoty jak i monety kolekcjonerskie. Taka darowiznę należy zgłosić samodzielnie do Urzędu Skarbowego. Z zaznaczeniem, że pieniądze powinny zostać przelane na konto obdarowanego.
  • W formie akcji - ponieważ akcje nie są traktowane jako środki pieniężne w rozumieniu ustawy o spadku i darowiznach, w związku z czym nie podlegają one opodatkowaniu. Fakt ich otrzymania należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Na szczęście nie trzeba również udokumentować faktu nabycia akcji.

    Darowizna- wszystko co warto o niej wiedzieć

Podatek:

Od niektórych darowizn należy zapłacić podatek. Wysokość podatku zależy od wysokości kwoty darowizny oraz od przynależności nabywcy do określonej grupy podatkowej:

  • I grupa - małżonka, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie ( kwota wolna od podatku do 9.637 zł )
  • II grupa- rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. (kwota wolna od podatku do 7.276 zł)
  • III grupa obejmuje innych nabywców. (kwota wolna od podatku do 4.902 zł)

Podatek płacony jest od nadwyżki limitu wskazanego w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Członkowie najbliższej rodziny, a więc małżonkowie, wstępni, zstępni , rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha nie płacą podatku od darowizny. Warunkiem jednak jest zgłoszenie w terminie półrocznym darowizny do urzędu skarbowego.

Czy można odwołać darowiznę?

Darowiznę może odwołać darczyńca gdy obdarowany zachował się w stosunku do niego w sposób rażąco "niewdzięczny". Wówczas stosuje się przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Odwołanie darowizny musi być wyrażone na piśmie i jest niedopuszczalne jeśli darczyńca niejako przebaczył obdarowanemu. Nie ma możliwości odwołania darowizny gdy darowizna jest niezbędna obdarowanemu w myśl współżycia społecznego (np. darowanie dziecku ubrań przez matkę).

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA