11 ważnych pytań o PIT 2009

kobieta, podatki, PIT, rozliczenie, ulgi, dokumenty, finanse
Do końca kwietnia masz czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Mając więcej czasu, spokojniej wypełnisz PIT.
/ 02.04.2010 10:39
kobieta, podatki, PIT, rozliczenie, ulgi, dokumenty, finanse

By dodatkowo ułatwić to zadanie, poprosiliśmy o pomoc eksperta. Odpowiada on na nadesłane do redakcji pytania. Sprawdź, być może rozwieje także twoje wątpliwości.

PIT-37 - zeznanie podatkowe

- na górze formularza wpisz swój NIP
- w części A – dane urzędu skarbowego
- w części B swoje dane (imię, nazwisko, adres, PESEL)
- w części C – dane z PIT, który otrzymałaś od pracodawcy
- po wypełnieniu podpisz zeznanie i opatrz datą!


1. Po raz pierwszy będę w tym roku wypełniać PIT. Czy w rubryce z NIP mam wpisać swój numer czy pracodawcy?
W pozycji 1 formularza PIT 37 należy wpisać numer NIP-u podatnika, czyli osoby, która składa zeznanie podatkowe. Jeśli nie masz jeszcze nadanego NIP, wraz z rocznym zeznaniem złóż zgłoszenie (na formularzu NIP – 3) o jego nadanie. W takiej sytuacji w formularzu podatkowym zostaw wolną rubrykę. Jeśli rozliczasz się z małżonkiem – w rubryce nr 1 wpisz swój NIP, a w nr 2 – NIP męża.

2. W ubiegłym roku wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko, ale adres mam ten sam. Czy powinnam o fakcie zamążpójścia powiadomić urząd skarbowy?
Tak, o ile nie poprosiłaś o to urzędu gminy, zmieniając dowód (wówczas gmina sama zawiadamia urząd skarbowy). Jeśli tego nie zrobiłaś, wraz z PIT złóż zgłoszenie aktualizacyjne na druku NIP – 3.

3. Od września jesteśmy szczęśliwymi rodzicami. W jakiej wysokości przysługuje nam ulga na dziecko? Czy każde z nas ma prawo ją odpisać?
Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi. Oznacza to, że jedno z nich może ją odpisać od podatku w całości lub mogą podzielić się ulgą w dowolnych proporcjach. Jeśli chodzi o wysokość odpisu, to jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania roku podatkowego, nie można odliczyć ulgi w maksymalnej wysokości (1112,04 zł). W waszej sytuacji należy miesięczną kwotę ulgi (92,67 zł) przemnożyć przez cztery miesiące i sumę odpisać od podatku.

4. Jestem rozwiedziona, mam 15-letnią córkę. W ubiegłym roku ojciec zabrał ją do siebie na miesięczne wakacje. Jak należy rozliczyć ulgę na dziecko? Czy były mąż też może ją odpisać?
Z ulgi mogą skorzystać oboje rozwiedzeni rodzice. Istotne jest to, przez jaki czas każde z nich sprawowało faktyczną opiekę nad dzieckiem. Miesięczna wysokość ulgi wynosi 92,67 zł. Skoro twój były mąż przez cały miesiąc zajmował się córką, może odliczyć od podatku kwotę 92,67 zł. Ty natomiast powinnaś przemnożyć miesięczną wysokość ulgi przez 11 (tyle miesięcy córka była pod twoją opieką) i sumę odpisać w zeznaniu.

5.
Chcę przekazać jeden procent podatku na hospicjum. Czy podobnie jak w ubiegłym roku zrobi to za mnie urząd skarbowy?
Tak. W zeznaniu rocznym musisz jedynie wpisać nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego i numer KRS (numer, pod którym organizacja figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, np. Fundacji Przyjaciółka KRS:  0000074781, patrz też str. 52). Dane organizacji można znaleźć w wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej – dostępnym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS (http://www.mpips.gov.pl/bip).

6. Mąż w ubiegłym roku wyjechał do pracy do Irlandii. Słyszałam, że mimo to możemy się wspólnie rozliczyć. Czy to prawda?
Tak. Jeśli jedno z małżonków pracuje za granicą, może rozliczyć się wspólnie z tym, które pozostało w kraju. Dotyczy to jednak tylko osób, które pracują na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub Liechtensteinu. Trzeba jednak spełnić jeden warunek – co najmniej 75 proc. łącznych przychodów małżonkowie musieli uzyskać w Polsce. Ponadto małżonek pracujący za granicą musi mieć. tzw. certyfikat rezydencji podatkowej, czyli wydane przez tamtejszy odpowiednik naszego urzędu skarbowego zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych. Ten dokument trzeba będzie dołączyć do zeznania podatkowego.

Porady prawne i finansowe - forum >>


7. Czy mogę złożyć zeznanie przez Internet?
Tak. Od ubiegłego roku podatnicy mogą składać PIT-y przez Internet bez e-podpisu. PIT można wysłać za pomocą aplikacji ściągniętej ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz także formularze, które po wypełnieniu można wysłać siecią. Małżonkowie, którzy chcą się rozliczyć wspólnie przez Internet, muszą wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego papierowy druk UPL–1 – pełnomocnictwo dla małżonka do podpisania deklaracji. Jeśli jest ono bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach. Będzie skuteczne aż do odwołania (drukiem OPL–1).
 
8. Córka podczas wakacji zarobiła ok. 2 tys. zł. Czy musi składać PIT, skoro dochód zwolniony z opodatkowania wynosi 3091 zł?
Tak, każda osoba, która uzyskała dochód w ubiegłym roku, niezależnie od jego wysokości, musi złożyć PIT. Nie ma potrzeby, by to robić jedynie wtedy, gdy podatnika wyręcza w tym zakład pracy (na formularzu PIT-40) lub ZUS (na PIT-40A). Skoro córka osiągnęła dochód niepowodujący konieczności zapłaty podatku, powinna złożyć PIT, by odzyskać potrącone od dochodu zaliczki na podatek.

9. W grudniu 2009 r. rozwiodłam się. Wychowuję 12-letnią córkę. Czy mogę się z nią rozliczyć?
Przepisy nie wymagają, by okres samotnego wychowywania obejmował cały rok, ale to, czy możesz rozliczyć się
z dzieckiem, zależy od tego, kiedy uprawomocnił się wyrok rozwodowy. Jeśli nastąpiło to jeszcze w grudniu 2009 r., nic nie stoi na przeszkodzie, abyś rozliczyła wspólnie z dzieckiem dochody roku 2009. Natomiast gdy orzeczenie sądu stało się prawomocne dopiero w 2010 roku, to wspólne rozliczenie z dzieckiem będzie możliwe dopiero w 2011 r. (czyli za rok 2010).

10. Wynajmuję mieszkanie.  Czy mogę odliczyć wydatki na Internet, mimo że nie jestem właścicielką tego lokalu?
Tak. Skoro korzystasz w miejscu zamieszkania z Internetu, możesz odpisać maksymalnie kwotę 760 zł. Ulga za Internet przysługuje osobom, które faktycznie mieszkają pod wskazanym adresem (nie muszą być właścicielami lokalu), a ponadto mają faktury VAT wystawione na swoje nazwisko. Jeśli tak jest w twoim przypadku, możesz skorzystać z ulgi. Gdyby faktura była wystawiona na nazwisko właściciela lokalu, wtedy ulga ci przepadnie.

11. Sama wychowuję niepełnosprawną córkę, która pobiera rentę socjalną. Czy mogę rozliczać się razem z nią?
Tak. Samotny rodzic może rozliczać się z dzieckiem, które jest małoletnie, uczy się lub studiuje (a nie ukończyło 25 lat), lub z dzieckiem niezależnie od jego wieku, gdy ma ono przyznany zasiłek (dodatek pielęgnacyjny) lub pobiera rentę socjalną.


By skorzystać z ulgi, wypełnij PIT O

Jeśli przysługuje ci ulga (z wyjątkiem odliczeń mieszkaniowych), powinnaś oprócz podstawowego zeznania wypełnić PIT 0.
Wpisujesz w nim m.in.:
- darowizny, jakie przekazałaś na rzecz organizacji pożytku publicznego lub kultu religijnego. Możesz odliczyć przekazaną kwotę, jednak nie więcej niż 6 proc. rocznego dochodu;
- darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekunczą. Tu nie ma górnego limitu ulgi. Możesz odpisać tyle, ile faktycznie przekazałaś;
- wydatki na cele rehabilitacyjne;
- ulgę na dzieci – 92,67 zł miesięcznie na jedno dziecko. Wpisujesz kwotę ulgi pomnożoną przez liczbę miesięcy, jaką faktycznie opiekowałaś się dzieckiem;
- wydatki na Internet – maksymalnie 760 zł za rok.

12 KWIETNIA BEZPŁATNY DYŻUR EKSPERTA!
Dyżur pełni Paweł Huczko, prawnik
ekspert portalu www.wieszjak.pl
Jeśli masz jakieś problemy związane z wypełnieniem rocznego zeznania, skonsultuj się ze specjalistą do spraw podatkowych – 12 kwietnia, godz. 17–19.
ZADZWOŃ!!! 0 800 250 071

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA