Odwołanie darowizny

Jak cofnąć darowiznę fot. Fotolia
Odwołanie darowizny jest możliwe zarówno wtedy, gdy nie została jeszcze wykonana, jak też już po fakcie.
Alicja Hass / 29.01.2015 05:03
Jak cofnąć darowiznę fot. Fotolia
Najczęściej do obdarowywania dochodzi między najbliższymi – dostajemy cenne przedmioty od rodziców czy dziadków, sami obdarowujemy swoje dzieci lub wnuki. Niestety, zdarza się, że osoba obdarowana nie zawsze docenia gest i np. zachowuje się wobec darczyńcy w sposób niewłaściwy. Co można zrobić w takiej sytuacji? Odwołać darowiznę!


Odwołanie darowizny wykonanej 

Jest to możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach. Jeśli już przekazałaś rzecz, możesz wycofać się ze swojej decyzji tylko wówczas, gdy osoba, którą obdarowałaś, zachowała się wobec ciebie rażąco niewdzięcznie. Pod tym określeniem należy rozumieć, że np.
  • odmówiła udzielenia pomocy w chorobie, mimo, że miała taką możliwość,
  • znęcała się fizycznie i psychicznie nad tobą czy osobą ci bliską,
  • uchylała się od obowiązku alimentacyjnego.
Masz prawo odwołać darowiznę nie później niż w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziałaś się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Nie możesz jednak tego zrobić, gdy przebaczyłaś tej osobie!

Warto wiedzieć. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.


Obiecałaś, lecz nie dałaś

Bywa, że przed przekazaniem cennej rzeczy, dochodzisz do wniosku, że powinnaś ją odwołać. Możesz to zrobić tylko wtedy, jeżeli po zawarciu umowy twój stan majątkowy zmienił się na niekorzyść i wykonanie darowizny uniemożliwiłoby ci własne utrzymanie, albo wywiązanie się z ciążących na tobie obowiązków alimentacyjnych. Nie chodzi tu tylko o płacenie alimentów, ale przede wszystkim o utrzymanie osób ci bliskich. Jednym słowem – możesz wycofać się z obietnicy darowizny, jeśli jej spełnienie narazi ciebie lub twoją rodzinę na niedostatek. 


Odwołanie tylko na piśmie

Jeśli zamierzasz odwołać darowiznę niezależnie od tego, czy przyrzeczoną czy już wykonaną, masz obowiązek poinformować o swojej decyzji osobę obdarowaną. Musisz zrobić to na piśmie.
Takie oświadczenie powinno zawierać:
  • dane osobowe twoje i obdarowanego (z numerem PESEL i adresami),
  • sformułowanie, że jest to odwołanie darowizny (trzeba podać co się podarowało i kiedy),
  • uzasadnienie takiej decyzji,
  • zapis o żądaniu zwrotu przedmiotu,
  • informację, w jakim terminie obdarowany musi zwrócić rzecz,
  • twój podpis.


Czasem trzeba iść do sądu

Jeśli osoba obdarowana odmówi zwrotu rzeczy – będziesz musiała dochodzić swoich racji na drodze sądowej (powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia przez obdarowanego oświadczenia woli co do przeniesienia własności z powrotem na darczyńcę). W takiej sytuacji powinnaś złożyć pozew w wydziale cywilnym sądu rejonowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Jeśli wartość daru przekracza 75 tys. zł – pismo powinnaś wnieść do sądu okręgowego.
Składając pozew, będziesz musiała zapłacić tzw. wpis stosunkowy, wynoszący 5 proc. wartości przedmiotu sporu, czyli darowizny.

Warto wiedzieć. Jeśli podarowałaś nieruchomość, to sam wyrok sądu nie wystarczy do jej odzyskania. Trzeba z nim pójść do notariusza i zawrzeć umowę o przeniesienie prawa własności nieruchomości bez udziału osoby obdarowanej. W ten sposób ponownie staniesz się jej właścicielką.

Przeczytaj również:

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA