Umowa darowizny - jak sporządzić

Jak sporządzić darowiznę fot. Fotolia
Dowiedz się, jak tę kwestię regulują przepisy prawa.
Alicja Hass / 19.02.2015 05:01
Jak sporządzić darowiznę fot. Fotolia
Przez umowę darowizny jedna osoba (darczyńca) zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej (obdarowanego) kosztem swojego majątku. Forma umowy zależy od tego, co chcemy podarować.


W jakiej formie sporządzić umowę darowizny?


Akt notarialny

Jest konieczny, gdy zamierzasz przekazać komuś nieruchomość. Przy sporządzeniu umowy darowizny u notariusza, będziesz musiała przedstawić dowód osobisty oraz dokument poświadczający, że jesteś właścicielką rzeczy, którą darowujesz. W przypadku działki będzie to np. odpis z księgi wieczystej (dostaniesz go w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości), a gdy przedmiotem darowizny jest mieszkanie spółdzielcze – zaświadczenie ze spółdzielni, że mieszkanie jest w twoim posiadaniu.

Uwaga!

Sporządzenie aktu notarialnego darowizny łączy się z opłatą. W jej skład wchodzi tzw. taksa notarialna, podatek VAT według stawki 23 proc., a także podatek od czynności cywilnoprawnych (2 proc.) i opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej (200 zł). Wysokość taksy notarialnej zależy od wartości darowizny (szczegółowe stawki można znaleźć w  Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2013 r., poz. 237). Zwyczajowo ponosi ją obdarowany.


Zwykła umowa pisemna

Przy przekazaniu ruchomości (np. biżuterii, obrazu czy innych cennych rzeczy) umowa notarialna jest wskazana, ale nie konieczna. Zgodnie z prawem wystarczy, że sami – ty i osoba, której chcesz rzecz przekazać – spiszecie umowę darowizny.
Powinna ona zawierać:
  • dane stron (imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, numery dowodów osobistych)
  • sposób przekazania darowizny (koniecznie zaznacz, że przekazujesz rzecz bezpłatnie)
  • opis przedmiotu np. model samochodu, rocznik, numer podwozia i nadwozia
  • wartość darowizny
  • termin jej przekazania
  • podpisy obu stron
  • podstawę prawną – informację, że umowę zawarto w oparciu o kodeks cywilny i ewentualne spory będą rozstrzygane na podstawie jego zapisów
W piśmie musi się też znaleźć zapewnienie o tym, że obdarowany przyjął przedmiot. Wskazane jest również podanie stopnia pokrewieństwa łączącego cię z obdarowanym.

Uwaga!

Gdy chcesz darować jakąś kwotę pieniędzy, także warto spisać umowę, bo może jej wymagać urząd skarbowy.

Ustna umowa

Zgodnie z przepisami prawa taka umowa stanie się obowiązująca, jeśli darowizna zostanie faktycznie wykonana, czyli np. przekażesz bliskiej osobie rzecz, którą jej obiecałaś. Praktycznie nie ma jednak możliwości jej udowodnienia przed sądem (np. gdybyś chciała cofnąć darowiznę), chyba że cenną rzecz przekazujesz przy świadkach.

Przeczytaj również:


Autorka jest redaktorem "Przyjaciółki" i "Pani Domu".

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA