Darowizna bez podatku

Otrzymując darowiznę, masz obowiązek zapłacić od niej podatek. Ale nie zawsze. Dowiedz się, jakie warunki muszą być spełnione.
Darowizna bez podatku fot. Fotolia

Przepisy prawa stanowią, że darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Do tej grupy (tzw. zerowej grupy podatkowej) zalicza się:

 • małżonka
 • wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków)
 • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • rodzeństwo
 • pasierba i pasierbicę
 • ojczyma i macochę
Nie ma znaczenia, co dostałaś, ani jaka jest wartość prezentu.

Warunki zwolnienia podatkowego

Aby skorzystać z tego przywileju, musisz:
 • Zgłosić darowiznę  właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na przykład, gdy otrzymałaś samochód – będzie to naczelnik urzędu  skarbowego właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania darczyńcy lub obdarowanego (czyli ciebie) w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 • Aby zgłosić darowiznę, musisz wypełnić specjalny formularz "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych\" – SD-Z2. Możesz go pobrać ze strony internetowej ministerstwa finansów (www.mf.gov.pl) lub wziąć z urzędu skarbowego. Należy w nim podać szczegóły na temat darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący cię darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w przypadku nieruchomości (ziemia, mieszkanie czy dom) – jej powierzchnię, w przypadku np. auta – markę, numer rejestracyjny i rok produkcji samochodu.
 • Uwaga! Jeśli darowizna ma formę aktu notarialnego, zgłoszenia dokonuje notariusz.
 • Na zgłoszenie darowizny masz 6 miesięcy od jej otrzymania.
 • W przypadku darowizny pieniężnej, musi być ona przekazana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Gdy otrzymasz pieniądze do ręki, trzeba będzie zapłacić podatek. Kwota ani stopień pokrewieństwa nie mają w tym przypadku znaczenia.
 • Warto wiedzieć. Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko darowizn (i spadków), których wartość przekracza w sumie 9637 zł – od jednej osoby i w ciągu 5 lat.

Gdy nie zgłosisz darowizny w terminie

Darowizna zostanie opodatkowana na zasadach określonych dla I grupy podatkowej. Zgodnie z nimi od wartości darowizny ponad 9367 zł trzeba będzie zapłacić podatek w wysokości 3, 5 lub 7 proc. Gdy natomiast nie złożysz zeznania, a podczas kontroli urzędu powołasz się na fakt otrzymania darowizny, zapłacisz tzw. stawkę karną w wysokości 20 proc. wartości darowizny.

Przeczytaj również:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)