Darowizna bez podatku

Darowizna bez podatku fot. Fotolia
Otrzymując darowiznę, masz obowiązek zapłacić od niej podatek. Ale nie zawsze. Dowiedz się, jakie warunki muszą być spełnione.
Alicja Hass / 23.02.2015 05:03
Darowizna bez podatku fot. Fotolia

Przepisy prawa stanowią, że darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Do tej grupy (tzw. zerowej grupy podatkowej) zalicza się:

 • małżonka
 • wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków)
 • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • rodzeństwo
 • pasierba i pasierbicę
 • ojczyma i macochę
Nie ma znaczenia, co dostałaś, ani jaka jest wartość prezentu.

Warunki zwolnienia podatkowego

Aby skorzystać z tego przywileju, musisz:
 • Zgłosić darowiznę  właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na przykład, gdy otrzymałaś samochód – będzie to naczelnik urzędu  skarbowego właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania darczyńcy lub obdarowanego (czyli ciebie) w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 • Aby zgłosić darowiznę, musisz wypełnić specjalny formularz "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych\" – SD-Z2. Możesz go pobrać ze strony internetowej ministerstwa finansów (www.mf.gov.pl) lub wziąć z urzędu skarbowego. Należy w nim podać szczegóły na temat darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący cię darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w przypadku nieruchomości (ziemia, mieszkanie czy dom) – jej powierzchnię, w przypadku np. auta – markę, numer rejestracyjny i rok produkcji samochodu.
 • Uwaga! Jeśli darowizna ma formę aktu notarialnego, zgłoszenia dokonuje notariusz.
 • Na zgłoszenie darowizny masz 6 miesięcy od jej otrzymania.
 • W przypadku darowizny pieniężnej, musi być ona przekazana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Gdy otrzymasz pieniądze do ręki, trzeba będzie zapłacić podatek. Kwota ani stopień pokrewieństwa nie mają w tym przypadku znaczenia.
 • Warto wiedzieć. Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko darowizn (i spadków), których wartość przekracza w sumie 9637 zł – od jednej osoby i w ciągu 5 lat.

Gdy nie zgłosisz darowizny w terminie

Darowizna zostanie opodatkowana na zasadach określonych dla I grupy podatkowej. Zgodnie z nimi od wartości darowizny ponad 9367 zł trzeba będzie zapłacić podatek w wysokości 3, 5 lub 7 proc. Gdy natomiast nie złożysz zeznania, a podczas kontroli urzędu powołasz się na fakt otrzymania darowizny, zapłacisz tzw. stawkę karną w wysokości 20 proc. wartości darowizny.

Przeczytaj również:

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA