Wpływ mrożenia zarodków na zdrowie urodzonych z nich dzieci

Czy transfer mrożonych zarodków ma wpływ na zdrowie urodzonych z nich dzieci? Czy lepiej transferować zarodki świeże?
/ 16.08.2013 12:46

Mrożenie zarodków a zdrowie dzieci

Wyniki badań kohortowych przeprowadzonych w Skandynawii i opublikowanych w 2013 roku pokazują, że dzieci urodzone z mrożonych zarodków mają większą masę urodzeniową i niższy wskaźnik porodów przedwczesnych w porównaniu z dziećmi po transferach świeżych zarodków.

Nie wykazano znaczących różnic w odsetku wad wrodzonych u dzieci urodzonych z mrożonych zarodków w porównaniu do grup kontrolnych.

Można więc powiedzieć, że obecny stan wiedzy pozwala uznać, że mrożenie zarodków nie ma negatywnego wpływu na rozwój urodzonych z nich dzieci.

Polecamy: Jak długo można przechowywać zamrożone zarodki?

Na pytanie odpowiedział: dr Łukasz Sroka, InviMed Poznań