zarobki

Zarobki
Inaczej wypłata, pensja lub wynagrodzenie. To inaczej kwota należna pracownikowi za wykonaną pracę. Wysokość zarobków powinna być określona przed rozpoczęciem pracy i zapisana w umowie. Zarobki w różnych zawodach są bardzo zróżnicowane. Na wysokie zarobki mogą liczyć np. pracownicy IT, menadżerowie i graficy.