Pieniądze w słoiku. fot. Adobe Stock

Ile i na jakich zasadach można dorobić do renty z ZUS? Limity przychodów

Renciści mogą dorobić do świadczenia, które wypłaca im ZUS. Obowiązują jednak pewne limity. Jakie?
Marta Kosakowska / 26.07.2018 14:42
Pieniądze w słoiku. fot. Adobe Stock

Renta to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przydzielana jest ze względu na stan zdrowia lub po utracie bliskiej osoby. Rencista ma prawo mieć dodatkowe przychody z pracy zarobkowej. ZUS jasno określa, kto i ile może dorobić na rencie.

Zasady dorabiania do renty

Cześć rencistów może uzyskiwać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Dotyczy to osób, które pobierają:

  • rentę dla inwalidów wojennych,
  • rentę dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest konsekwencją służby wojskowej.

Renciści, którym przysługuje inny rodzaj świadczenia, muszą liczyć się z limitami. Chodzi o przychody ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło i innych form działalności, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

ZUS co kwartał określa, ile można dorobić do renty. Nieprzestrzeganie wyznaczonych kwot może skutkować zmniejszeniem lub zwieszeniem świadczenia.

Dotyczy to:

  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, lub chorobą zawodową,
  • renty dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest nie konsekwencją służby wojskowej,
  • renty po inwalidzie wojennym,
  • renty rodzinnej.

Jeśli przyszły rencista wie, że oprócz świadczenia, będzie miał dodatkową pracę, powinien zaznaczyć to we wniosku o rentę. Jeżeli rencista podejmuje pracę zarobkową już w trakcie pobierania świadczenia musi jak najszybciej poinformować o tym ZUS. Należy podać wysokość przychodów, korzystając z formularza ZUS EROP.

Komu i na jakich zasadach przysługuje renta rodzinna, inwalidzka lub socjalna?

Limity przychodów dla rencistów

Renciści bez konsekwencji mogą dorobić maksymalnie 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli przychód przekroczy wskazane 70%, ale nie wyniesie więcej niż 130% tej kwoty, ZUS zmniejszy wysokość świadczenia. W przypadkach, kiedy przychód będzie wyższy niż 130% średniej krajowej, wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Aktualna wysokość przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4 622,84 zł brutto (I kwartał 2018 r.). Oznacza to, że:

  • jeśli wysokość przychodu rencisty nie przekroczy 3 235,99 zł w miesiącu, renta będzie wypłacana pełnej wysokości;
  • jeśli wysokość przychodu rencisty będzie wynosiła od 3 235,99 zł do 6009,69 zł w miesiącu, renta zostanie zmniejszona;
  • jeśli wysokość przychodu rencisty przekroczy kwotę 6009,69 zł w miesiącu, renta zostanie zawieszona.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Osoba pobierająca to świadczenie, może dorobić maksymalnie 3 235,99 zł. (od 1 czerwca 2018 r.). Po przekroczeniu tej kwoty, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę pieniędzy.

Przeczytaj:
Renta chorobowa - kto może ją dostać i ile wynosi?
Renta rodzinna - komu przysługuje i jak ją uzyskać?
Wysokość renty socjalnej w 2018 roku

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)