testament

Testament
akt prawny, w którym spadkodawca określa, co ma się stać z jego majątkiem na wypadek śmierci. Osobą, która otrzymuje spadek jest spadkobierca. Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, stosuje się zasady dziedziczenia zawarte w kodeksie cywilnym. Spadkodawca w dowolnym momencie może odwołać testament.

Redakcja poleca

REKLAMA