Prawo spadkowe 2015 - spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Prawo spadkowe fot. Fotolia
Nowe zasady mają bardziej chronić spadkobierców.
Milena Oszczepalińska / 23.09.2015 06:50
Prawo spadkowe fot. Fotolia

Choć informacja o tym, że dostaliśmy spadek zwykle kojarzy się nam z czymś pozytywnym, nie zawsze tak musi być. Spadkodawca w testamencie może zapisać swoim bliskim zarówno majątek, jak i długi.

Do tej pory spadkobiercy, jeśli nie złożyli stosownego oświadczenia, przyjmowali cały spadek, a potem mieli poważne kłopoty finansowe, ponieważ odziedziczone długi okazywały się gigantyczne. Od 18 października ma się to zmienić. Gdy spadkobiercy nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, będzie to oznaczało, że przyjmują go z dobrodziejstwem inwentarza, a nie, jak do tej pory, w całości.

Spadek nabywany wprost

Dotychczas spadkobiercy, którzy nie złożyli żadnego oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku – dziedziczyli spadek wprost. Niezłożenie takiego oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, oznaczało automatycznie, że przyjmuje on spadek wraz z wszystkimi długami spadkodawcy, niezależnie od tego, czy spadkodawca pozostawił jakikolwiek majątek.

Prawo spadkowe 2015, czyli spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Od 18 października 2015 r. zmieniają się reguły dziedziczenia - spadkobiercy ustawowi z mocy ustawy i bez konieczności składania żadnego oświadczenia będą dziedziczyli spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W praktyce ma to ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe. 

Jest to zmiana rewolucyjna, ponieważ oznacza, że spadkobierca od tego momentu będzie ponosił odpowiedzialność za długi pozostawione przez spadkodawcę tylko do wartości tzw. stanu czynnego spadku, czyli do wysokości nadwyżki aktywów nad długami i ciężarami obciążającymi spadek. Odpowiedzialność spadkobiercy zostanie zatem ograniczona do wysokości wartości majątku, który faktycznie odziedziczył.

Co musi się znaleźć w spisie inwentarza?

Zmiana reguł dziedziczenia ustawowego wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza oznacza bowiem konieczność sporządzenia wykazu przez samego spadkobiercę lub spisu inwentarza przez komornika. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnione muszą być:
  • przedmioty należące do spadku,
  • przedmioty zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości,
  • długi spadkowe i ich wysokość.
Wykaz powinien zostać złożony w sądzie albo przed notariuszem.

Inne porady dotyczące prawa spadkowego:

Na podstawie komentarza Ewy Sławińskiej, eksperta z zakresu prawa spadkowego Infor.pl