Jak napisać testament?

Sprawdź, jak napisać testament, żeby twoja ostatnia wola była zachowana w sposób zgodny z prawem.
/ 23.10.2014 08:51

Sprawdź, jak napisać testament, żeby twoja ostatnia wola była zachowana w sposób zgodny z prawem.

Jak napisać testament?

fot. Fotolia

Dlaczego warto spisać testament?

Czasami jest tak, że już za życia zdecydowałaś, kto ma przejąć po tobie spadek i w jakim wymiarze. Jeżeli nie chcesz, żeby później ustawowi spadkobiercy dochodzili swoich praw sądownie, kłócili się i wyszarpywali sobie kolejne kawałki twojego dorobku, zapominając przy tym o tobie lub wręcz bezczeszcząc pamięć o tobie, zapobiegnij temu tworząc testament.

Może być również tak, że absolutnie nie chcesz, żeby któryś z ustawowych spadkobierców cokolwiek odziedziczył, ponieważ uważasz, że swoim życiem i zachowaniem wobec ciebie nie zasłużył na to. Spisanie testamentu da ci ten komfort, że to wyłącznie od ciebie będzie zależeć, komu coś po sobie zostawisz. Możesz włączyć do grona spadkobierców również osoby, które nie są ustawowymi spadkobieracami, ale w jakiś szczególny sposób przysłużyły się tobie i chcesz ich za to wynagrodzić.

Co powinien zawierać testament?

1. Informacje na temat daty i miejsca tworzenia testamentu

To bardzo ważne, jeżeli zapomnisz o tych danych, twój testament może zostać unieważniony.

2. Treść testamentu

W tej części musisz podać swoje dane - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców - a także informacje na temat tego, kogo chcesz wliczyć do grona spadkobierców i jaką część swojego majątku mu przeznaczasz.

3. Informacje dodatkowe

Jeżeli są jakieś osoby, które nie dziedziczą na podstawie ustawy, a którym chcesz coś podarować, musisz to jasno napisać. Podobnie w przypadku wydziedziczenia kogokolwiek - żeby to zrobić, napisz dane takiej osoby i uzasadnij, co jest przyczyną wydziedziczenia.

4. Podpis

Pamiętaj o własnoręcznym, czytelnym podpisie. Zastąpienie go parafką bądź pieczątką jest niedopuszczalne.

Czy raz stworzony testament nie może ulec zmianie?

Na szczęście jest taka możliwość. Napisany raz testament może być zastąpiony innym, jeżeli w pewnym momencie uznasz, że chcesz zmienić jego postanowienia. Dopóki żyje autor testamentu, może go zmieniać dowolną ilość razy. Najlepiej jednak robić to w obecności notariusza. Akt notarialny trudno będzie obalić i unikniesz w ten sposób ewentualnych manipulacji spadkobierców.

Testament tylko pisemny?

Oprócz najbardziej popularnego, pisemnego testamentu, istnieje też testament ustny (allograficzny). Należy go wygłosić w obecności dwóch świadków i kierownika urzędu stanu cywilnego bądź przedstawiciela administracji państwowej - wójta, burmistrza, prezydenta. Taki wypowiedziany testament umieszcza się w protokole spotkania i odczytuje przy świadkach. Protokół podpisuje spadkodawca oraz wszystkie obecne osoby.