Czy wiesz jak określić instytucję przyrostu?

Powyższa instytucja nie ma nic wspólnego z „przyrostem naturalnym” czy „przyrostem rzeczywistym”, odgrywa jednak niebagatelne znaczenie w prawie spadkowym. Zobacz jakie korzyści płynął z jej zastosowania!
/ 23.10.2017 10:39

Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów;

Nie możesz przyjąć udziału przypadającego z tytułu przyrostu, a jednocześnie odrzucić udziału przypadającego Ci na podstawie powołania w testamencie;

Jeżeli odrzucisz udział przysługujący Ci jako spadkobiercy testamentowemu, automatycznie odrzucasz zawsze udział przypadający z tytułu przyrostu. Z przyrostu bowiem możesz skorzystać tylko spadkobierca testamentowy. Jeżeli zaś odrzuciłeś spadek przypadający Ci z mocy testamentu, utraciłeś jednocześnie przymiot spadkobiercy testamentowego i przyrost w stosunku do Ciebie zostaje wyłączony;

W celu dokonania odpowiedniego obliczenia przyrostu, najpierw musisz sprowadzić ułamki określające udziały spadkobierców do wspólnego mianownika. Następnie po wyeliminowaniu spadkobiercy, którego udział podlega przyrostowi tworzysz nowe ułamki które odzwierciedlają udziały po dokonaniu przyrostu. W nowych ułamkach liczniki przyjmujesz ze wcześniejszych ułamków, a mianownik to suma liczników poprzednio utworzonych ułamków, bez uwzględnienia spadkobiercy wyeliminowanego.

Redakcja poleca

REKLAMA