renta

Renta
Świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń społecznych osobom, które są czasowo lub trwale niezdolne do pracy zarobkowej. Istnieją różne rodzaje rent: renta rodzinna, renta z tytułu niezdolności do pracy i renta socjalna. Warunki otrzymania renty i wysokość świadczenia są określone przez ZUS.