Renta rodzinna - komu przysługuje i jak ją uzyskać?

Renta rodzinna to świadczenie z ZUS dla członka rodziny osoby zmarłej. Na jakich warunkach jest przyznawana?
Marta Kosakowska / 3 miesiące temu
Renta rodzinna - komu przysługuje i jak ją uzyskać? fot. Adobe Stock

Renta rodzinna to rodzaj świadczenia socjalnego, które jest wypłacane przez ZUS. Jego celem jest wsparcie finansowe po śmierci bliskiej osoby. Renta rodzinna jest przyznawana członkowi rodziny zmarłego, który miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy - lub spełniał warunki do otrzymania tych świadczeń. Warunki uzyskania renty rodzinnej są ściśle określone. Przeczytaj praktyczny poradnik na temat renty rodzinnej.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny zmarłego, w tym:

 • małżonek (wdowa lub wdowiec), który do dnia śmierci pozostał we wspólności małżeńskiej, a także miał ukończone 50 lat. Albo był niezdolna do pracy. Lub też wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym. A także jeśli stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.
 • dzieci - własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, jeśli nie ukończyły 16 lat lub 25 lat, jeśli uczą się w szkole wyższej. Kryterium wieku nie obowiązuje w przypadku, jeżeli dzieci stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat. Jeśli kontynuują naukę - przed ukończeniem 25 lat.
 • wnuki, rodzeństwo i inne dzieci - jeśli były wychowywane i utrzymywane przez co najmniej rok przed śmiercią przed ukończeniem 18 lat.
 • rodzice - jeżeli spełniają takie warunki, jak w przypadku małżonka zmarłego. A także, gdy zmarły ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią miał wkład w ich utrzymywanie.

Komu i na jakich zasadach przysługuje renta rodzinna, inwalidzka lub socjalna?

Jak uzyskać rentę rodzinną?

Aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym członku rodziny, należy złożyć wniosek ERR-W w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do formularza należy dołączyć następujące dokumenty:

 • akt zgony członka rodziny, po którym ma być przyznawane świadczenie;
 • akt małżeństwa, jeśli renta ma być wypłacana małżonkowi;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli świadczenie ma być przyznane z powodu niezdolności do pracy;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w przypadku dziecka;
 • dokument potwierdzający datę urodzenia osoby, starającej się rentę.

Ile wynosi renta rodzinna?

Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od tego, ilu osobom przysługuje świadczenie:

 • w przypadku jednej osoby - 85% świadczenia zmarłego,
 • w przypadku dwóch osób - 90% świadczenia zmarłego,
 • w przypadku trzech lub więcej osób - 95% świadczenia zmarłego.

Wszystkim członkom rodziny zmarłego przysługuje jedna renta rodzinna, która jest dzielona po równo pomiędzy poszczególne osoby. Najniższa renta rodzinna wynosi obecnie 1029,80 zł brutto (od 1 marca 2018 roku). Renta rodzinna co roku jest waloryzowana (podwyższana). Świadczenie jest wypłacane za pośrednictwem Poczty Polskiej, na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Przeczytaj:
Kto może otrzymać rentę socjalną?
Wysokość renty socjalnej w 2018 roku

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)