renta chorobowa fot. Adobe Stock

Renta chorobowa - komu przysługuje, wysokość, niezbędne dokumenty

Renta chorobowa to świadczenie wypłacane przez ZUS. Jest ono przeznaczone dla osób, które utraciły zdolność do pracy - całkowicie lub częściowo.
Marta Kosakowska / 21.02.2020 09:17
renta chorobowa fot. Adobe Stock

Renta chorobowa to świadczenie dla osób, które częściowo lub całkowicie utraciły zdolność do pracy. Ich stan zdrowia nie może rokować poprawy. Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może ją dostać? Ile obecnie wynosi renta chorobowa? Jaka jest najniższa i średnia renta chorobowa? Jak się o nią ubiegać?

Renta chorobowa 2020:

 1. Komu przysługuje
 2. Wysokość
 3. Składanie wniosku
 4. Renta a praca

Komu przysługuje renta chorobowa 2020

Renta chorobowa wypłacana jest osobom, które ze względu na stan zdrowia, utraciły zdolność do pracy zarobkowej. Utrata możliwości wykonywania pracy może być częściowa lub całkowita.

O częściowej niezdolności do pracy mówi się w przypadku osób, które nie mogą dłużej pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Całkowita niezdolność do pracy dotyczy sytuacji, kiedy chory nie może podjąć żadnej pracy. Warunkiem, aby uzyskać rentę chorobową, jest posiadanie ubezpieczenia społecznego, a więc oprowadzanie składek do ZUS.

Najważniejsze zasady przyznania renty chorobowej w 2020 roku

1. Utrata zdolności do pracy musi zostać orzeczona przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Utrata zdolności do pracy musi powstać w okresie składkowym (w czasie zatrudnienia) lub nieskładkowym (np. w czasie urlopu macierzyńskiego). Albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Istotny jest również okres ubezpieczenia:

 • 1 rok - dla osób, które utraciły zdolność do pracy przed ukończeniem 20 lat;
 • 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 20 do 22 lat;
 • 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 22 do 25 lat;
 • 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat;
 • 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 lat.

W przypadku osób, które utraciły zdolność do pracy po 30. roku życia, okres ubezpieczenia musi przypadać na ostatnich 10 lat od momentu złożenia wniosku o rentę.

Ta zasada nie obowiązuje, jeśli chory jest całkowicie niezdolny do pracy i może wykazać:

 • 20 lat stażu składkowego - w przypadku kobiet;
 • 25 lat stażu składkowego - w przypadku mężczyzn.

Komu i na jakich zasadach przysługuje renta rodzinna, inwalidzka lub socjalna?

Wysokość renty chorobowej 2020

Wysokość renty chorobowej zależy od długości okresów składkowych i nieskładkowych. Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości. 

W przypadku osoby całkowicie niezdolnej do pracy jest to:

 • 24% kwoty bazowej, która stanowi wynosi 100 % przeciętnego wynagrodzenia bez składek. Obecnie wynosi 4003,88 zł brutto (od 29 lutego 2020 r.). 24% tej wartości to 960,93 zł.
 • po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
 • po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, które przypadają od dnia złożenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek uprawniający do emerytury.

W przypadku osoby częściowo niezdolnej do pracy jest to:

 • 75% wysokości renty ustalonej według wskazanej wyżej zasady.

Od 1 marca 2020 roku będzie obowiązywała nowa stawka bazowa w wysokości 4380,34 zł.

Najniższa i średnia renta chorobowa

 • Najniższa renta chorobowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca wyniesie ok. 1200 brutto.
 • Najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie od 1 marca 2020 roku 900 zł brutto.

Renta chorobowa 2020 - gdzie składać wniosek

Aby ubiegać się o rentę chorobową, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie internetowej ZUS znajduje się gotowy wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (druk ZUS Rp-1R). Należy go pobrać, wydrukować i wypełnić. Oprócz wniosku potrzebne będą jeszcze następujące dokumenty:

 • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6);
 • dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe;
 • dokumenty o zarobkach;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9);
 • inne dokumenty medyczne;
 • wywiad zawodowy wypełniony przez pracodawcę (druk ZUS N-10).

Renta chorobowa 2020 a praca

Osoby otrzymujące rentę chorobową mogą podejmować pracę. Jednak w niektórych przypadkach w takiej sytuacji wysokość renty może zostać obniżona lub ZUS może zawiesić wypłacanie świadczenia.

Jeżeli wynagrodzenie za pracę rencisty w danym miesiącu wyniesie ponad 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, renta zostanie w tymże miesiącu zmniejszona do wysokości 70% wynagrodzenia. Renta zostanie zawieszona w danym miesiącu, jeśli wynagrodzenie otrzymane przez rencistę wyniesie 130% lub więcej przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej o rentach:
Renta rodzinna - komu przysługuje i jak ją uzyskać?
Wysokość renty socjalnej w 2018 roku

Tagi: renta