Ustawa fot. Adobe Stock

Ustawa o emeryturach i rentach - treść i regulacje ustawy. Skąd pobrać ustawę?

Ustawa o emeryturach i rentach to najważniejszy akt prawny, który reguluje przyznawanie świadczeń z ZUS.
Marta Kosakowska / 20.08.2018 14:45
Ustawa fot. Adobe Stock

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa zasady przyznawania świadczeń z ZUS. Przepisy zawarte w tym akcie prawnym regulują kluczowe kwestie dotyczące emerytur i rent. Warto znać treść ustawy, by wiedzieć, komu i na jakich zasadach przysługuje emerytura lub renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o emeryturach i rentach - treść

Ustawa o emeryturach i rentach reguluje następujące trzy najważniejsze aspekty:

  • warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych;
  • zasady ustalania wysokości świadczeń;
  • zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.

Ustawa jasno określa, kto ma prawo do nabycia emerytury lub renty (osoba ubezpieczona oraz członkowie rodziny ubezpieczonego).

Zakres świadczeń z ZUS

przedstawia się następująco:

Prawo do świadczeń

Nabywane jest na podstawie okresów odprowadzenia składek do ZUS. Dzieli się je na okresy:

  • składkowe, czyli takie, w których do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne np. z tytułu stosunku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Muszą być one udokumentowane przez ZUS i płatnika np. świadectwami pracy.
  • nieskładkowe, czyli takie w czasie których nie były odprowadzane składki ZUS lub płatnik pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, rentę chorobą lub w innych sytuacjach opisanych w ustawie.

Podstawa wymiaru emerytur i rent

Stanowi ją przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne z 10 lat kalendarzowych wskazanych przez zainteresowanego. Muszą one zostać wybrane z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym złożony został wniosek.

Ponadto w ustawie można znaleźć następujące informacje:

  • ustalanie wysokości emerytur;
  • zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych;
  • zasady wypłacania dodatków do emerytur i rent oraz zasiłków pogrzebowych;
  • zasady waloryzacji świadczeń;
  • oraz inne przepisy regulujące kwestie rent i emerytur.

Skąd pobrać ustawę o emeryturach i rentach?

Najważniejsze zapisy ustawy o emeryturach i rentach przystępnie opisuje na swojej stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS szczegółowo, a jednocześnie klarownie wyjaśnia, co jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Określa również, na jakiej podstawie wyliczana jest wysokość świadczenia.

Aby zebrać kompletne informacje na temat zasad przyznania emerytur i rent, warto sięgnąć do źródła. Treść ustawy o emeryturach i rentach jest powszechnie dostępna w internecie. Mogą ją pobrać ze rządowej strony internetowej prawo.sejm.gov.pl. Akt prawny można pobrać pod tym linkiem.

Przeczytaj:
Wcześniejsza emerytura - czy warto z niej skorzystać?
Ile lat musisz pracować do emerytury?
Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)