kobieta, dziewczyna, choroba, bóle głowy, renta, zasiłek chorobowy, finanse, praca

Renta inwalidzka - kto może się o nią starać i jak ją uzyskać

Przez długi czas chorowałaś i lekarz stwierdził, że nie możesz dalej pracować? W takiej sytuacji nie pozostaje ci nic innego, jak starać się o rentę inwalidzką.
Alicja Hass / 09.11.2018 14:16
kobieta, dziewczyna, choroba, bóle głowy, renta, zasiłek chorobowy, finanse, praca

Renta inwalidzka - sprawdź, czy spełniasz warunki

Aby dostać rentę, musisz mieć wymagany przez ZUS staż pracy (jest on różny w zależności od wieku, w jakim zachorowałaś, np. gdy skończyłaś 30 lat – wynosi 5 lat pracy). Przy tym twoja niezdolność do pracy musi powstać w trakcie zatrudnienia lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od jego ustania.

Ile można dorobić na rencie?

Złóż wniosek o przyznanie renty

Idź do oddziału ZUS właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania. Tam dostaniesz formularz, który musisz wypełnić i własnoręcznie podpisać. Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego oraz druk ZUS Rp-6, który zawiera informacje o twoich okresach pracy. Gdy wniosek składasz za pośrednictwem firmy, w której do tej pory byłaś zatrudniona, ta dołącza tzw. wywiad zawodowy (druk ZUS N-10) oraz zaświadczenie o twoim  wynagrodzeniu (ZUR Rp-7).

Jak skontaktować się z ZUS?

Idź do lekarza orzecznika na wizytę

Po miesiącu od złożenia papierów powinnaś dostać informację z ZUS, kiedy masz wizytę u lekarza orzecznika. Tylko on może ocenić, czy jesteś niezdolna do dalszej pracy, ewentualnie po jakim czasie możesz ją ponownie podjąć. Idąc do specjalisty, weź ze sobą wszystkie dokumenty, które mówią o twoim stanie zdrowia (oryginały do wglądu i kserokopie).

Odwołaj się, gdy ci odmówią - jak to zrobić

Jeśli lekarz orzecznik nie zakwalifikuje cię na rentę, możesz złożyć sprzeciw wobec jego decyzji do komisji lekarskiej przy oddziale wojewódzkim ZUS. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji lekarza.

O innych poradach prawnych i finansowych przeczytasz na naszym forum.

Sprawdź też:Komu przysługuje renta chorobowaJak otrzymać rentę po zmarłym członku rodzinyCo o emeryturach i rentach mówi ustawa

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)