Zasiłek pogrzebowy - kto ma prawo do zasiłku po zmarłym

Zasiłek pogrzebowy - kto ma prawo do zasiłku po zmarłym fot. Fotolia
Sprawdź, czy przysługuje ci pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby.
Milena Oszczepalińska / 05.12.2018 12:21
Zasiłek pogrzebowy - kto ma prawo do zasiłku po zmarłym fot. Fotolia

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje bliskim zmarłego. Od marca 2015 roku katalog osób uprawnionych do tego zasiłku jest powiększony. W jakim stopniu obecnie należy być spokrewnionym ze zmarłym, by móc otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Spadek - wszystko, co trzeba wiedzieć o dziedziczeniu po bliskich

Kiedy można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest wsparciem finansowym, który przysługuje zawsze, gdy ktoś bliski umrze. Jeśli zmarła osoba nie była ubezpieczona lub nie spełniała innych kryteriów, jej bliscy nie będą mogli rościć sobie prawa do zasiłku pogrzebowego.
To, kiedy można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, ustala ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z artykułem 77 prawo do zasiłku następuje, gdy zmarły:

 • był ubezpieczony;
 • pobierał emeryturę lub rentę;
 • nie pobierał emerytury ani renty, ale spełniał warunki do ich pobierania;

Prawo do zasiłku przysługuje także w chwili śmierci członka rodziny osoby ubezpieczonej lub takiej, która pobierała emeryturę lub rentę.

Kto ma prawo do zasiłku pogrzebowego po zmarłym?

Od marca 2015 zwiększono katalog członków rodziny zmarłego, którzy mają prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Obecnie taki zasiłek mogą uzyskać:

 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w poprzednim punkcie;
 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Przed marcem 2015 do zasiłku pogrzebowego nie były uprawnione wnuki, dziadkowie, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna oraz rodzeństwo zmarłego. Teraz one także mogą otrzymać zasiłek pogrzebowy.

Gdy bliski odchodzi... Co należy zrobić po śmierci członka z rodziny - krok po kroku

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest kwotą stałą, niezależnie od tego, kim był zmarły, ile lat żył oraz jak wysoką miał emeryturę. Od 2011 roku ta kwota nie uległa zmianie, wciąż wynosi 4000 zł.

Czytaj też!
Komu i na jakich zasadach przysługuje renta rodzinna, inwalidzka lub socjalna?
Renta chorobowa - zasady, komu przysługuje