Pieniądze na portfelu. fot. Adobe Stock

Wysokość renty socjalnej w 2019 roku. Ile wynosi renta socjalna w 2019 roku?

Od 1 czerwca 2018 roku wzrosła wysokość renty socjalnej. Ile obecnie wynosi świadczenie?
Marta Kosakowska / 05.02.2019 15:36
Pieniądze na portfelu. fot. Adobe Stock

Renta socjalna przyznawana jest osobom, które są niezdolne do pracy z powodu stanu zdrowia. Od 1 czerwca 2018 roku zmieniła się wysokość przyznawanego świadczenia. W maju Rada Ministrów przyjęła ustawę, która zakłada wzrost wysokości renty socjalnej. Kolejna podwyżka renty socjalnej szykuje się na marzec 2019 r.

Komu i na jakich zasadach przysługuje renta rodzinna, inwalidzka lub socjalna?

Ile wynosi renta socjalna 2019

Nowe przepisy spowodowały wzrost wysokości świadczenia do 100% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności pracy. Wcześniej było to 84%. Renta socjalna została podniesiona z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł brutto. Oznacza to, że wysokość renty socjalnej wynosi obecnie 878,12 zł netto. Regulacja weszła w życie od 1 września 2018 roku z mocą od 1 czerwca 2018 roku.

Od marca 2019 kolejna podwyżka

Od marca 2019 roku renta socjalna będzie jeszcze wyższa, gdyż obejmie ją coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie 103,26 proc., co oznacza podwyżkę o 6,8 proc. W wyniku waloryzacji renta socjalna wyniesie 1100 zł brutto.

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, które nie mogą podjąć pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia. Naruszenie sprawności organizmu musiało powstać przed ukończeniem 18. roku życia. Renta socjalna ma być rekompensatą dla osób, które ze względu na niezdolność do pracy, nie zdążyły podjąć zatrudnienia. Oznacza to, że nabyły one uprawnień do innego świadczenia społecznego.

Warunki otrzymania renty socjalnej:

  • ukończone 18 lat,
  • uszkodzenie organizmu nastąpiło przed 18. rokiem życia lub przed 25. rokiem życia w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (także w takcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej).

Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć wniosek o rentę socjalną. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9), a także dokumentację medyczną. W przypadku osób zatrudnionych potrzebne będzie także zaświadczenie od pracodawcy. Należy dołączyć również oświadczenie, czy jest się właścicielem lub współwłaścicielem gruntów rolnych.

Przeczytaj:
Kto ma prawo do renty socjalnej?
Jak starać się o rentę socjalną?