Jak poprawnie wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Powinnaś to wiedzieć, zanim zdziwisz się, że pensja po chorobie jest inna.
Jak poprawnie wyliczyć wynagrodzenie chorobowe? fot. Fotolia

Każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do wynagrodzenia nawet wówczas, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest ono naliczane jednak inaczej, niż w przypadku normalnych dni pracy. Chcesz wiedzieć, o ile zmieni się twoja pensja z powoduzwolnienia chorobowego? Sprawdź!

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe?

  • Jeżeli zwolnienie chorobowe trwa nie dłużej niż 33 dni (lub 14 dni dla pracowników powyżej 50. roku życia) - pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 80 proc. normalnego wynagrodzenia.
  • Jeżeli zwolnienie chorobowe trwa 34 lub dłużej (15 dni - w przypadku osób powyżej 50. roku życia) - za ten okres przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy.

Co stanowi podstawę wynagrodzenia chorobowego?

  • Jeżeli pracownik pracował w danym miejscu dłużej niż 12 miesięcy, podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego jest średnie przeciętne wynagrodzenie z poprzednich 12 miesięcy.
  • Jeżeli pracownik pracował w danym miejscu krócej niż 12 miesięcy, wynagrodzenie to naliczane jest na podstawie średniego przeciętnego wynagrodzenia z przepracowanych pełnych miesięcy, w których pracownik był ubezpieczony.

Przeczytaj też inne porady:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)