Wynagrodzenie chorobowe fot. Fotolia

Wynagrodzenie chorobowe - jak je wyliczyć

Powinnaś to wiedzieć, zanim zdziwisz się, że pensja po chorobie jest inna.
Milena Oszczepalińska / 30.09.2016 15:14
Wynagrodzenie chorobowe fot. Fotolia

Każdy, kto jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do wynagrodzenia nawet wówczas, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest ono naliczane jednak inaczej, niż w przypadku normalnych dni pracy. Chcesz wiedzieć, o ile zmieni się twoja pensja z powoduzwolnienia chorobowego? Sprawdź!

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe?

  • Jeżeli zwolnienie chorobowe trwa nie dłużej niż 33 dni (lub 14 dni dla pracowników powyżej 50. roku życia) - pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 80 proc. normalnego wynagrodzenia.
  • Jeżeli zwolnienie chorobowe trwa 34 lub dłużej (15 dni - w przypadku osób powyżej 50. roku życia) - za ten okres przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy.

Co stanowi podstawę wynagrodzenia chorobowego?

  • Jeżeli pracownik pracował w danym miejscu dłużej niż 12 miesięcy, podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego jest średnie przeciętne wynagrodzenie z poprzednich 12 miesięcy.
  • Jeżeli pracownik pracował w danym miejscu krócej niż 12 miesięcy, wynagrodzenie to naliczane jest na podstawie średniego przeciętnego wynagrodzenia z przepracowanych pełnych miesięcy, w których pracownik był ubezpieczony.

Przeczytaj też inne porady: