stolarz, praca, mężczyzna fot. Fotolia

Skrócony czas pracy przy pracy w szkodliwych warunkach

Czy osoby pracujące np. w hałasie mogą liczyć na skrócenie wymiaru czasu pracy?
Weronika Kwaśniak / 23.10.2013 16:12
stolarz, praca, mężczyzna fot. Fotolia
Skrócenie czasu pracy dla pracujących w szkodliwych warunkach wynika z Kodeksu Pracy. Może to polegać na ustaleniu przerw wliczanych do czasu pracy lub na zmniejszeniu ilości godzin.
Wymaga to jednak konsultacji z pracodawcą oraz z lekarzami. Zbadana zostaje sytuacja pracownika, uczestniczą w tym niekiedy również związki zawodowe.
Warunki szkodliwe to takie, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie pracownika. Kiedy możesz ubiegać się o skrócenie czasu pracy?

Warunki szczególnie uciążliwe

  • praca w wymuszonej nienaturalnie pozycji ciała
  • praca powodująca bardzo szybkie zmęczenie
  • praca w nieodpowiednim ciśnieniu, wilgotności powietrza albo temperaturze

Warunki szkodliwe dla zdrowia

  • bardzo intensywny hałas
  • promieniowanie
  • toksyczne substancje (np. gazy, płyny)
  • bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty
  • pole elektromagnetyczne