Czy uczniowie i studenci mają prawo do renty rodzinnej?
Czy uczniowie i studenci mają prawo do renty rodzinnej?6 lat temu
Dzieci, które straciły ojca lub matkę mają prawo do renty rodzinnej do czasu zdobycia wykształcenia. Po ukończeniu 16 lat, muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni - że nadal się uczą. Czytaj więcej
Kiedy kobieta ma prawo do dodatkowego zasiłki macierzyńskiego
Kiedy kobieta ma prawo do dodatkowego zasiłki macierzyńskiego8 lat temu
Prawo do dodatkowego zasiłku macierzyńskiego związane jest z prawem do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownica uzyskuje do niego prawo tuż po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Czytaj więcej
Czym są studia doktoranckie
Czym są studia doktoranckie8 lat temu
Studia doktoranckie to studia trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki. Czytaj więcej
Ile trwają studia doktoranckie
Ile trwają studia doktoranckie8 lat temu
W czasie trwania studiów doktoranckich zaszłam w ciąże i urodziłam córeczkę. Czy jest jakaś możliwość wydłużenia studiów? Czytaj więcej
Alimenty dla studenta
Alimenty dla studenta8 lat temu
Obowiązkiem rodzica jest dostarczanie środków utrzymania i wychowania swoim dzieciom. Czy obowiązek ten dotyczy także dzieci, które studiują? Czytaj więcej
Jaką pomoc finansową może otrzymać doktorant
Jaką pomoc finansową może otrzymać doktorant14 lat temu
W czasie trwania studiów doktoranckich doktorant może otrzymać różnego rodzaju pomoc materialną. Pozwala to na poświęcenie większej uwagi nauce. Czytaj więcej
Kto może zostać doktorantem
Kto może zostać doktorantem14 lat temu
Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelnię. Czytaj więcej
Emerytura mieszana tylko dla kobiet
Emerytura mieszana tylko dla kobiet14 lat temu
Emerytura mieszana ustalana jest zarówno na nowych, jak i na starych zasadach. Prawo do emerytury mieszanej otrzymają tylko kobiety urodzone w latach 1949-1953. Tylko bowiem one osiągną powszechny wiek emerytalny, w latach 2009-2013. Czytaj więcej
Jakie prawa ma kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym?
Jakie prawa ma kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym?14 lat temu
Urlop wychowawczy udzielany jest kobiecie, aby mogła sprawować opiekę nad swoim dzieckiem, aż do ukończenia przez nie 4 roku życia. W związku z urlopem wychowawczym kobieta może liczyć na określone uprawnienia. Czytaj więcej
Prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego
Prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego14 lat temu
Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczy, który jest urlopem bezpłatnym ma prawo do dodatku z tego tytułu. Musi jedynie spełnić kryteria dochodowe, bowiem dodatek ten jest przewidziany dla osób najbardziej potrzebujących Czytaj więcej

Redakcja poleca

REKLAMA