POLECAMY

Emerytura mieszana tylko dla kobiet

Emerytura mieszana ustalana jest zarówno na nowych, jak i na starych zasadach. Prawo do emerytury mieszanej otrzymają tylko kobiety urodzone w latach 1949-1953. Tylko bowiem one osiągną powszechny wiek emerytalny, w latach 2009-2013.
Emerytura mieszana tylko dla kobiet

Emerytury mieszanej nie otrzymają mężczyźni oraz kobiety urodzone po 1953 roku, ponieważ oni powszechny wiek emerytalny ukończą najwcześniej w 2014 roku. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczy ich emeryturę według nowych zasad.

Emeryturę mieszaną przyznaje się na wniosek ubezpieczonej kobiety urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 roku. Emerytura to przysługuje kobietom, które w latach 2009-2013 osiągną wiek powszechny wiek emerytalny, uprawniający je do emerytury.

Zobacz także: Kobieta a praca zawodowa - wzrost aktywności zawodowej kobiet

Aby otrzymać emeryturę mieszaną kobieta musi również spełnić następujące warunki:
• nie może posiadać prawa do wcześniejszej emerytury,
• nie może być członkiem otwartego funduszu emerytalnego,
• musi złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa, jeśli była członkiem OFE.

Wysokość emerytury mieszanej

Wysokość emerytury mieszanej zależy od tego, w którym roku kobieta osiągnęła powszechny wiek emerytalny:
• dla kobiety, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2009 emerytura wynosi:
o 80 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz
o 20 proc. emerytury obliczonej na nowych zasadach,
• dla kobiety, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2010 emerytura wynosi:
o 70 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz
o 30 proc. emerytury obliczonej na nowych zasadach,
• dla kobiety, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011 emerytura wynosi:
o 55 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz
o 45 proc. emerytury obliczonej na nowych zasadach,
• dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2012 emerytura wynosi:
o 35 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz
o 65 proc. emerytury obliczonej na nowych zasadach,
• dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 emerytura wynosi:
o 20 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz
o 80 proc. emerytury obliczonej na nowych zasadach.

Polecamy: Uniwersytet Trzeciego Wieku

Emerytury mieszanej nie przyznaje się osobom, które nabyły prawo do emerytury górniczej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)