Najważniejsze jest zdrowie Twoje i dziecka, które nosisz pod sercem/fot. Fotolia

Kiedy kobieta ma prawo do dodatkowego zasiłki macierzyńskiego

Prawo do dodatkowego zasiłku macierzyńskiego związane jest z prawem do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownica uzyskuje do niego prawo tuż po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego.
/ 04.10.2016 11:24
Najważniejsze jest zdrowie Twoje i dziecka, które nosisz pod sercem/fot. Fotolia

Dodatkowy urlop macierzyński

Stosunkowo nowym uprawnieniem związanym z rodzicielstwem jest prawo pracownicy do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Przepisy mówią, że pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni, jeśli urodzi jedno dziecko w trakcie porodu lub do urlopu w wymiarze do 8 tygodni, w przypadku, kiedy urodzi więcej niż jedno dziecko.

Wymiar dodatkowego urlopu, a tym samym okres wypłaty dodatkowego zasiłku macierzyńskiego podany w Kodeksie pracy, jest wymiarem docelowym. Oznacza to, że wymiar dodatkowego macierzyńskiego będzie się zwiększał, aż osiągnie wymiar 6 lub 8 tygodni.

Dodatkowy urlop macierzyński w latach 2010 -2011 będzie wynosił 2 tygodnie w razie urodzenia jednego dziecka oraz 3 tygodnie w przypadku urodzenia większej liczby dzieci. W latach 2012-2013 urlop będzie obowiązywał odpowiednio w wymiarze 4 i 6 tygodni. Dopiero w roku 2014 zostanie osiągnięty docelowy wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Długość urlopu macierzyńskiego i w związku z tym wypłaty dodatkowego zasiłku macierzyńskiego zależy od daty urodzenia dziecka. Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński.

Złożenie wniosku o dodatkowy zasiłek

Dodatkowy urlopu macierzyńskiego udzielany jest na pisemny wniosek pracownicy. Pracownica musi złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Warto podkreślić, że z prawa do dodatkowego urlopu pracownica może skorzystać tylko bezpośrednio po wykorzystaniu urlop macierzyńskiego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownicy.

Natomiast w celu uzyskania dodatkowego zasiłku macierzyńskiego pracownia składa następujące dokumenty:

  • zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3,
  • zaświadczenie o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownicę w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego - w celu ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zobacz też: Ile dni w roku można przebywać na zasiłku opiekuńczym

Wszelkie niezbędne dokumenty pracownica składa w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek (pracodawcę), w przypadku pracowników, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. Natomiast pracownicy, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, pracownica składa dokumenty do pracodawcy.

Wysokość dodatkowego zasiłku macierzyńskiego

Wypłata zasiłku macierzyńskiego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Dodatkowy zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.

W odróżnieniu od okresu urlopu macierzyńskiego w czasie przebywania na dodatkowym urlopie macierzyńskim można pracować. Ma to duże znaczenie, jeśli chodzi o wysokość dodatkowego zasiłku macierzyńskiego. W przypadku, gdy pracownica pobiera zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dorabia sobie u pracodawcy, zasiłek macierzyński ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica pracuje.

Pracownica może łączyć korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2005 roku Nr 31, poz.267, z późn. zm.)

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)