wynagrodzenie

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie to inaczej pensja, wypłata lub płaca. To określona w umowie kwota, która jest wpłacana pracownikowi za określony okres pracy. Zwykle wynagrodzenie jest wypłacane raz w miesiącu. Wyróżnia się pensję brutto i pensję netto. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto, czyli „na rękę”, pomniejszoną o podatek i składki.

Redakcja poleca

REKLAMA