podział majątku

Podział majątku
podział wspólnych dóbr zgromadzonych przez małżeństwo w sytuacji rozwodu. Rozwód powoduje zakończenie wspólnoty majątkowej małżonków. Podzielone muszą zostać: oszczędności, nabyte nieruchomości i inne dobra wspólne. Podział majątku może zostać dokonany bez udziału sądu, w sądzie lub u notariusza

Redakcja poleca

REKLAMA