Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sprawa rozwodowa, dla wielu osób stanowi pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Nie mając doświadczenia w tej dziedzinie, na rozprawach najczęściej czujemy się zagubieni i zażenowani koniecznością poruszania osobistych kwestii przed obcymi ludźmi. Gotowość do odpowiadania na trudne pytania oraz wysłuchania odpowiedzi współmałżonka jest koniecznością do zwycięstwa w tej wojnie nerwów. Przedstawiamy krótko jak wygląda takie postępowanie sądowe.

Sprawa rozwodowa, dla wielu osób stanowi pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Nie mając doświadczenia w tej dziedzinie, na rozprawach najczęściej czujemy się zagubieni i zażenowani koniecznością poruszania osobistych kwestii przed obcymi ludźmi.  Gotowość do odpowiadania na trudne pytania oraz wysłuchania odpowiedzi współmałżonka jest koniecznością do zwycięstwa w tej wojnie nerwów.  Przedstawiamy krótko jak wygląda takie postępowanie sądowe.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Fot.  Depositphotos

Konieczne jest wykazanie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej. Sprawy o rozwód rozstrzyga sąd okręgowy. Czyni to w trybie procesu. Prawo do wniesienia pozwu o rozwód mają obie strony. Aby to udowodnić sąd stosuje kilka procedur. Jednak na wstępie, obowiązkowe jest przeprowadzenie jednego postępowania pojednawczego przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy. Jeżeli w trakcie postępowania pojednawczego pojednanie nie nastąpi, przewodniczący wyznacza rozprawę.

Na co trzeba się przygotować:

  • Przede wszystkim na udzielanie odpowiedzi na zadawane przez sąd pytania, o których strona powinna dowiedzieć się od swojego pełnomocnika. Należny się również spodziewać pytań ze strony przeciwnej lub dodatkowych pytań ze strony sądu. Wszystko uzależnione jest od konkretnego wątku, a więc czy sprawa tyczy się samego rozwodu czy może rozwodu z orzeczeniem o winie czy alimentach.                                                 

    Jak wygląda sprawa rozwodowa?

  • Przesłuchania małżonków – w trakcie trwania procesu obie strony maja prawo zgłaszać dodatkowe dokumenty i dowody w sprawie m.in. przesłuchiwania świadków czy dostarczania nowej dokumentacji.
  • Jeżeli sąd uzna, że są szanse na utrzymanie małżeństwa może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego. Podobnie wygląda sprawa w przypadku dążenia do ugodowego               załatwienia spornych kwestii między małżonkami, dotyczących potrzeb rodziny a więc alimentów czy sprawowania opieki nad dziećmi                                                                          
  • Rzadko kiedy sprawa rozwodowa zaczyna i kończy się na jednej, dzieje się tak zwykle w przypadku kiedy obie strony  chcą ugodowo zamknąć związek małżeński i nie mają względem siebie żadnych roszczeń, a wszystkie wątpliwości zostały wcześniej dokładnie omówione.                              Fot. Depositphotos
  • W sytuacji, gdyby w sprawie rozwodowej miały być wykorzystywane dzieci należy pamiętać, że w sprawie sądowej nie mogą brać udziału małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat. Natomiast w sytuacji, gdy małżonkowie walczą o dzieci (np. nie ma zgody co do tego, z kim dzieci zamieszkają po rozwodzie), sąd może zlecić psychologowi z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego zbadanie, z kim dzieci  maja silniejsza więź emocjonalną.
  • Decyzja sądu jest wydawana w postaci wyroku. Sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, chyba, że małżonkowie zdecydują inaczej. Sąd może nie wskazywać osoby winnej rozpadowi związku małżeńskiego na wniosek obojga małżonków. Takie orzeczenie jest zwykle dodawane do orzeczenia o rozwodzie. Ustala on również na jakich zasadach następuje rozpad małżeństwa, co obejmuje wiele pobocznych wątków, dotyczących m.in. opieki nad dziećmi.
  • Co szczególnie ważne – po wydaniu wyroku, jeśli któraś ze stron nie zgadza się z decyzja sądu przysługuje prawo złożenia apelacji, a więc mozliwości odwoływania się. Trzeba będzie najpierw poprosić o uzasadnienie wyroku na piśmie. Należy to zrobić w ciągu siedmiu dni. Od chwili otrzymania uzasadnienia będzie można w ciągu dwóch tygodni zaskarżyć wyrok sądu. Na jej złożenie od momentu otrzymania uzasadnienia otrzymania wyroku obowiązuje okres dwóch tygodni. Sprawę w II instancji rozpatruje sąd apelacyjny.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (5)
/przedwczoraj
Moja sprawa rozwodowa to nie było nic przyjemnego. Na szczęście sprawa zakończyła się po mojej myśli dzięki Pani mecenas Justynie Węgrzynowicz-Cichońskiej, mojej Pani adwokat z Krakowa.
/7 miesięcy temu
Jak wygląda, to wszystko powinien Ci opisać Twój adwokat, a jeżeli nie masz takowego to lepiej znajdź. Ja zastanawiam się nad kancelarią adwokacką Wojas Pawlak. Chcę wystąpić o rozwód a reprezentować moje dobre imię musi ktoś z doświadczeniem.
/rok temu
Nie jest to nic przyjemnego, ale jak się ma za adwokatów specjalistów takich jak prawnicy z kancelaria Grzybkowski-Guzek to nie ma co się przejmować. Pan adwokat, który zajmował się moją sprawą w zakresie prawa rodzinnego jest specjalistą jakich mało. Dziękuję za wygranie mojej rozprawy!
POKAŻ KOMENTARZE (2)