magia

Magia
Magia - wierzenia i praktyki oparte na przekonaniach o istnieniu sił nadprzyrodzonych. Można je jednak opanować, wygłaszając określone zaklęcia i czynności o charakterze rytuału. Słowo to pochodzi od Magów, czyli astrologów-kapłanów z ludu Medów. Osoba zajmująca się magią to mag, czarownik bądź szaman.