kredyt

Kredyt
Kredyt jest pisemną umową między bankiem a klientem regulującą zasady pożyczenia pieniędzy na określony cel. Klient czyli kredytobiorca musi zwrócić pieniądze bankowi – czyli kredytodawcy w określonym czasie, na określonych zasadach wraz z odsetkami. Kredyt może zaciągnąć zarówno osoba fizyczna jak i firma.