Krajowy Rejestr Długów – jak można do niego trafić?

kobieta i mężczyzna przeglądają dokumenty fot. Adobe Stock
Zalegasz z czynszem, opłatami za media? Uważaj, bo możesz trafić do Krajowego Rejestru Długów. Sprawdź, kiedy możesz zostać tam wpisana i jakie są tego konsekwencje.
Marta Kosakowska / 05.06.2019 11:57
kobieta i mężczyzna przeglądają dokumenty fot. Adobe Stock

Krajowy Rejestru Długów istnieje od 2003 roku. Jest jednym z pięciu Biur Informacji Gospodarczej działających w naszym kraju. Gromadzi dane na temat podmiotów gospodarczych (firm) jak też osób fizycznych, czyli konsumentów.

Co ciekawe, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, która jest podstawą działania KRD, pozwala też na wpis do rejestru gminy i tzw. wtórnych wierzycieli, czyli tych, którzy wykupili dług od wierzyciela pierwotnego). 

Obecnie w bazie Krajowego Rejestru Długów jest ok. 2,71 mln dłużników.

Kiedy można trafić do KRD?

Gdy masz niespłacone zobowiązania. Możesz się znaleźć w rejestrze m.in. za:
• niespłacane pożyczki i kredyty,
• faktury niezapłacone w wyznaczonym terminie,
• zaległości w płatnościach za: czynsz, gaz, prąd, wodę, media, telefon, ubezpieczenie auta
• opóźnienia w spłacie alimentów,
• niezapłacony mandat,
• nieuregulowane opłaty urzędowe, np. w Urzędzie Skarbowym, ZUS.

Kiedy można cię wpisać?

Wierzyciel (czyli osoba lub instytucja wobec której mamy zobowiązanie finansowe) ma prawo umieścić dłużnika w rejestrze, gdy:

 • łączna kwota zobowiązań wobec niego wynosi minimum 200 złotych i może obejmować także odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego;
 • zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni;
 • upłynął co najmniej miesiąc od przesłania ci listem poleconym albo doręczenia osobiście ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do KRD
 • nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd – 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Warto wiedzieć. Masz prawo zgłosić sprzeciw wierzycielowi, wobec zamiaru wpisania twoich danych do rejestru dłużników. Jest to bezpłatne.

Uwaga! W przypadku przedsiębiorców wpis do rejestru jest możliwy, gdy kwota zaległości przekracza 500 zł.

Gdy jest prawomocny wyrok sądu

Wierzyciel, który posiada tytuł wykonawczy, może przekazać do KRD informacje o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym,
 • upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych dłużnika pisma z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do rejestru,
 • wierzyciel przekazał do KRD dane organu orzekającego – datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.
   

Jak sprawdzić, czy jesteś w KRD?

Wejdź na stronę www.krd.pl i wypełnij formularz rejestracyjny. Po dokonaniu rejestracji konieczne będzie jeszcze sprawdzenie Twojej tożsamości. W tym celu zostaniesz poproszona o dokonanie przelewu weryfikacyjnego lub przesłanie zeskanowanego dokumentu tożsamości na wskazany adres mailowy.

Raz na pół roku możesz bezpłatnie pobrać raport na swój temat.

Warto wiedzieć. W KRD możesz też sprawdzić wiarygodność firmy, np. biura podróży. Wystarczy w tym celu podać NIP przedsiębiorstwa.

Co ci grozi za wpis do KRD?

Obecność na liście dłużników może łączyć się z poważnymi konsekwencjami. Do rejestrów dłużników (KRD i pozostałych) zaglądają instytucje finansowe, a także firmy i osoby prywatne, które chcą sprawdzić wiarygodność potencjalnego kontrahenta. Dlatego możesz mieć problem m.in. z:

 •  uzyskaniem kredytu w banku,
 •  podpisaniem umowy z operatorem telefonii komórkowej lub dostawcą internetu,
 • wynajęciem mieszkania,
 • zawarciem transakcji biznesowej.

Jak zniknąć z listy dłużników KRD?

Najkrócej rzecz ujmując – spłacając długi.

Wykreślenie z rejestru może nastąpić m.in.:

 • na wniosek wierzyciela. Krajowy Rejestr Długów usunie dłużnika z listy po upływie maksymalnie 7 dni od otrzymania zgłoszenia;
 • po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji danych, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela;
 • po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne; w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, sądu polubownego, lub ugodą –  nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Warto wiedzieć. Wierzyciel powinien poinformować KRD nawet o częściowej spłacie długu przez dłużnika. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco.

Przeczytaj:
Firma zostanie skreślona z rejestru przez brak PESEL? Jest wyjaśnienie ministerstwa
Co powinnaś wiedzieć o kredycie i pożyczce

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA