Kredyt hipoteczny a urlop wychowawczy

Kredyt hipoteczny a urlop wychowawczy

Jestem na urlopie wychowawczym. Generalnie pracuję na umowie o pracę na czas nieokreślony. Obecnie natomiast pracuje tylko mój mąż. Chcemy ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania. Czy w takiej sytuacji bank weźmie pod uwagę moje dochody sprzed urlopu lub jakąś ich część, czy nie będą one zupełnie wliczane do szacowania naszej zdolności kredytowej?
/ 01.12.2017 14:27
Kredyt hipoteczny a urlop wychowawczy

Jestem na urlopie wychowawczym. Generalnie pracuję na umowie o pracę na czas nieokreślony. Obecnie natomiast pracuje tylko mój mąż. Chcemy ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania. Czy w takiej sytuacji bank weźmie pod uwagę moje dochody sprzed urlopu lub jakąś ich część, czy nie będą one zupełnie wliczane do szacowania naszej zdolności kredytowej?

W opisanej przez Panią sytuacji bank nie weźmie pod uwagę dochodów uzyskiwanych na urlopie wychowawczym. Procedury banków w zakresie kredytów mieszkaniowych nie przewidują możliwości uwzględnienia w analizie zdolności kredytowej dochodów uzyskiwancyh przed urlopem wychowawczym. Co więcej, większość banków nie będzie również honorowała wynagrodzenia otrzymywanego w czasie urlopu macierzyńskiego. (Chociaż w tej kwestii można liczyć czasem na bardziej liberalne podejście i w indywidualnych przypadkach banki będą w stanie uwzględnić dochód uzyskiwany w czasie trwania takiego urlopu).

Będzie to jednak zwykle uzależnione od kwoty kredytu, poziomu LTV, pozycji pracodawcy na rynku, wysokości zarobków oraz ich udziału w łącznej sumie zarobków wymaganych do uzyskania zdolności kredytowej. Dodatkowo bank wymagać może pisemnego oświadczenia o tym, że po zakończnieniu urlopu macierzyńskiego kredytobiorca nie skorzysta z urlopu wychowawczego i powróci do pracy na wcześniej zajmowane stanowisko.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego