Czy wiesz jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów w prawidłowy sposób? fot. Czy.wieszjak.pl

Czy wiesz jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów w prawidłowy sposób?

Podstawowa wiedza odnośnie księgi przychodów i rozchodów będzie zawsze przydatna, nawet w erze komputerów i specjalnych programów.
/ 30.10.2017 10:44
Czy wiesz jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów w prawidłowy sposób? fot. Czy.wieszjak.pl

Księga podatkowa jest złożona z 16 rubryk. Każda z nich jest przeznaczona do konkretnych zapisów operacji.

W rubrykach od pierwszej do szóstej wpisujesz wszelkie zdarzenia gospodarcze. Pamiętaj, aby każdą operacją numerować w cyklu miesięcznym.

Jeśli dojdziesz do pozycji 6, opisuj charakter zdarzenia, czyli opisuj koszt.

W pozycjach od 7 do 13 wpisuj kwoty operacji. Jeśli jesteś płatnikiem VAT, musisz pamiętać o wpisywaniu kwot netto. Jeśli nie wystarczą kwoty brutto.