Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018. Jak uzyskać pieniądze z urzędu pracy lub UE?

Dotacje na założenie własnej firmy są ułatwieniem dla osób, które mają pomysł na biznes, lecz nie dysponują środkami na rozpoczęcie działalności. Przyszli przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy urzędu pracy lub ubiegać się o środki z Unii Europejskiej.
Marta Kosakowska / 8 miesięcy temu
Kobieta pracuje przed laptopem. fot. Adobe Stock

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej to korzystne rozwiązanie dla osób, które myślą o własnym biznesie. Założenie własnej firmy wiąże się z wysokimi kosztami, które dla wielu osób są przeszkodą. W takiej sytuacji, warto postarać się uzyskanie dofinansowania na otwarcie firmy. Istnieją dwie instytucje, w których można obiegać się środki: urząd pracy oraz Unia Europejska. Jak uzyskać dotacje na działalność gospodarczą? Kto może ubiegać się o pieniądze? Jakiej wysokości środki mamy szansę otrzymać? Dowiedz się z naszej praktycznego poradnika.

Jak założyć własną firmę - krok po kroku

Dotacje z urzędu pracy

Dofinansowanie, udzielane przez urząd pracy, to forma wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz walki z bezrobociem. Dotacje, których udziela urząd, to bezzwrotna pomoc finansowa, która przyznawana jest osobom, które nie mają pracy, a chcą założyć własną firmę. Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić określone warunki, a także poprowadzić działalność przez wyznaczony czas (rok).

Dla kogo?

Środki przeznaczone są wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby ubiegające się o dofinansowanie z urzędu pracy nie muszą posiadać wkładu własnego. Jednak należy pamiętać, że posiadanie własnych zasobów, które chcemy zainwestować, może okazać się atutem przy przydzielaniu dotacji. Wkładem nie muszą być pieniądze, może to być np. sprzęt biurowy lub samochód.

Wysokość dotacji

Kwota dofinansowania zmienia się każdego roku. Jest ona zależna od przeciętego wynagrodzenia. Obecnie wynosi maksymalnie 24 tys. zł.

Na co można przeznaczyć środki?

Urząd pracy przydziela pieniądze na jasno określony cel, który należy opisać we wniosku. Mogą być one rozdysponowane na np.:

 • zakup maszyn, urządzeń, materiałów, surowców lub towarów
 • koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu
 • wydatki związane z pomocą prawną, doradztwem, konsultacjami
 • zakup domeny internetowej
 • reklamę.

Wniosek o dotację z UP

Dotacje na założenie działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie wniosków. Dokument należy przedłożyć w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy w miejscu zamieszkania lub w lokalizacji, w której chcemy prowadzić firmę. Wnioski dostępne są na miejscu w urzędach, a także na stronach internetowych instytucji. Warto poświęcić trochę czasu, by wniosek został wypełniony rzetelnie. Tylko komplety i klarowny wniosek ma szansę na pozytywne rozpatrzenie.

We wniosku powinny znaleźć się następujące dane:

 • informacje o osobie ubiegającej się o dotację,
 • formie zabezpieczenia środków (gdyby urząd nakazał zwrot dotacji  powodu niewywiązania się ze zobowiązań),
 • szczegółowy opis działalności gospodarczej,
 • wskazane oświadczenia,
 • załączniki np. CV, zaświadczenia o wykształceniu, odbytych kursach i szkoleniach.

Jak otrzymać z urzędu pracy dotację na działalność?

Dotacje z Unii Europejskiej

Drugą metodą otrzymania dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest skorzystanie z Funduszów Europejskich, w ramach których realizowany jest Program Kapitał Ludzki. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. To popularny sposób uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego na otwarcie firmy.

Środki przeznaczone są dla młodych osób, które są zdecydowane, by rozpocząć własny biznes. Unia Europejska wspiera początkujących przedsiębiorców, udzielając im bezzwrotnych i jednorazowych dotacji.

Kto może starać się o pieniądze?

Unia Europejska stawia sobie za cel wspieranie rozwoju lokalnych biznesów. Dotacje kierowane są głównie do:

 • bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat, którzy nie są w trakcie nauki - takie osoby mogą liczyć na dofinansowanie dalszej edukacji np. studiów podyplomowych lub szkoleń, a także mogą otrzymać pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu.
 • bezrobotnych, którzy ukończyli 30 lat - w przypadku tych osób możliwe jest uzyskanie pożyczki lub bezzwrotnej dotacji na szkolenie, doradztwo lub start własnej firmy.

Środku z Funduszów Europejskich kierowane są do następujących grup:

 • bezrobotnych kobiet,
 • bezrobotnych po 45. roku życia,
 • osób trwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • osób z niskim wykształceniem.

Jak uzyskać dotację unijną?

Od czego zacząć? Krok po kroku

Pierwszym krokiem jest znalezienie pomysłu na własny biznes oraz oszacowanie, czy nasza firma będzie miała szansę zaistnieć na rynku. Chcąc starać się o dotacje, trzeba mieć jasno sprecyzowany plan na własną działalność.

Następnie należy się udać do lokalnego punktu informacyjnego. Lista placówek znajduje się na stronie internetowej Funduszów Europejskich. Na platformie znajduje się również wykaz dostępnych projektów.

Kolejny krok to wybór odpowiedniego projektu. Chcąc ubiegać się o dotację, trzeba wybrać interesujący nas projekt i sprawdzić, jakie kryteria trzeba spełnić, by móc wziąć w nim udział. Kolejnym krokiem jest skontaktowani się z osobą lub instytucją, która zajmuje się realizowaniem wybranego projektu. Należy szczegółowo poznać regulamin danego projektu, a następnie złożyć formularz zgłoszeniowy. Dokument zwykle jest dostępny na stronie internetowej realizatora projektu.

Szanse na uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej zwiększa dobrze napisany biznesplan.

Jak napisać biznesplan?
Jak stworzyć plan finansowy firmy?

Formy dotacji

Z Funduszów Unijnych można uzyskać wsparcie na trzy sposoby:

 • uzyskując jednorazową, bezzwrotną dotację w kwocie do 40 tys. zł,
 • otrzymując wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy wysokości wartości minimalnego wynagrodzenia (z dnia przyznania dotacji),
 • uczestnicząc w szkoleniach, mających poszerzyć wiedzę z zakresu prowadzonej działalności.

Zwrot dotacji - w jakich przypadkach?

Zadeklarowaną działalność gospodarczą, na którą uzyskało się środki z Funduszów Europejskich, należy poprowadzić przez 12 miesięcy. W przypadku krótszego okresu, UE może domagać się zwrotu przydzielonej dotacji.

Dowiedz się więcej:
Jak dostać dotację na agroturystykę?
Jak otrzymać z urzędu pracy dotację na działalność?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/miesiąc temu
Nie jest wcale tak trudno poprowadzić własną działalnośc do sukcesu, ale jedyne przeszkody jakie nas spotykają najczęściej (piszę to z perspektywy osoby będącej właścicielką firmy) to jest po prostu mnogosć i zawiłość prawnych spraw związanych z podatkami itd. .. Niestety częstyo to nie jest do przejścia, ale mi pomaga w tym Gama - genialne biuro rachunkowe p Grabowskiej, którą miałam zaszczyt poznać osobiście!!!!!
/2 miesiące temu
biuro rachunkowe gama z Myśliborskiej, pomagało mi z papierologią na temat dotacji na start. sama nie umiałbym się w tym połapać, na prawdę sporo mi pomogli i wyjaśnili.