Jak napisać biznesplan?

Jak napisać biznesplan?
Brak jest sztywnych reguł, które określają, jak powinien być napisany biznesplan. W zależności od rodzaju planowanej działalności lub adresata poszczególne biznesplany mogą różnić się pod względem kolejności omawianych zagadnień i podziału na rozdziały.
/ 06.10.2016 19:38
Jak napisać biznesplan?

Profesjonalnie przygotowany dokument powinien jednak zawierać zestaw standardowych składników:

  • strona tytułowa i spis treści – wymóg formalny; zachowany czytelny układ graficzny,
  • streszczenie (executiv summary) – w sposób jasny i zwięzły prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące przedsięwzięci,
  • prezentacja pomysłu na biznes – opisuje pomysł na produkt lub usługę oraz przedstawia korzyści dla klientów, może zawierać również porównanie z produktami oferowanymi przez konkurencję, a także informacje na temat Twojej firmy,
  • ogólny opis osób zarządzających przedsięwzięciem – dostarcza danych na temat zarządu, prezentuje ich kwalifikacje, doświadczenie i kluczowe osiągnięcia,
  • analiza rynku – dokładnie charakteryzuje potencjalnego klienta, wielkość rynku i jego spodziewany rozwój, dostarcza danych na temat konkurencji (dobrze jest podać dane liczbowe na temat rynku i branży),
  • marketing i dystrybucja (strategia i wdrażanie) – szczegółowo omawia sposoby wejścia na rynek, prezentuje konkretne pomysły na reklamę i kanały dystrybucji, opisuje w jaki sposób pomysł na biznes stanie się prawdziwym biznesem,
  • forma przedsiębiorstwa - dostarcza informacji na temat nazwy i logo firmy, prawnej formy działalności oraz kim są udziałowcy i jak dzielą się udziały,
  • plany finansowe – prezentują podstawowe szacunki dotyczące sprzedaży i zysku, powinny przedstawiać prognozy rachunku wyników, bilansu i przepływów finansowych,
  • ocena źródeł ryzyka i alternatywne scenariusze działania – wskazuje, jakie niebezpieczeństwa grożą przedsięwzięciu oraz przedstawia scenariusze działania w sytuacjach skrajnych, tj. odniesienia sukcesu lub doznania niepowodzenia.

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA