Europa jest dla nas wszystkich cz. 6

To już ostatni odcinek naszego cyklu. Przez kilka miesięcy pisaliśmy o tym, jak skorzystać z dotacji unijnych. Telefonowałyście i przysyłałyście e-maile - dziękujemy za to zaufanie.
/ 17.05.2019 20:42

Wiemy, że niektóre z was skorzystały z naszych porad. Inne dopiero będą próbować swoich sił. Dziś ostatnia porcja rad. O odpowiedź na wasze pytania poprosiliśmy doskonałych fachowców z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Planuję ubiegać się o dotację na założenie firmy. Czy na wsparcie mogą liczyć jakieś preferowane, konkretne rodzaje działalności gospodarczej?
Nie ma preferowanych rodzajów działalności gospodarczej. Przy ocenie biznesplanu liczy się pomysł i opłacalność przedsięwzięcia.
Przy projektach są natomiast preferowane grupy osób: do 25 lat lub po 45. roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety (głównie powracające lub rozpoczynające poszukiwanie pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci), mieszkańcy małych miejscowości (do 25 tysięcy osób) oraz obszarów wiejskich i osoby długotrwale bezrobotne (12 kolejnych miesięcy w ciągu 2 lat).

Podobno przy składaniu wniosku o dotację unijną na własny biznes można ubiegać się też o inną pomoc. Jaką?
W ramach Działania 6.2 PO KL oprócz dotacji można ubiegać się o:
- wsparcie szkoleniowe i doradcze; na ogół jest to bezpłatna nauka prowadzenia działalności gospodarczej;
- wsparcie pomostowe; może to być doradztwo, lub pomoc finansowa (do 1100 zł miesięcznie na pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Taką pomoc finansową można otrzymywać przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w uzasadnionych przypadkach nawet przez 12 miesięcy). Pieniądze te mogą być przeznaczone np. na rachunki za telefon, Internet, wynajem lokalu, rozliczenia księgowe.
 
Czy starając się o dotację na założenie firmy, muszę mieć tzw. wkład własny?
Zwykle nie jest konieczny, choć zawsze dobrze widziany i często dodatkowo punktowany przez oceniających. W niektórych województwach (np. dolnośląskim) wymagany jest 10-proc. wkład własny.


 

Czy wniosek o dotację na założenie firmy składam w urzędzie pracy?
Nie. Wojewódzkie urzędy pracy w wielu regionach tylko ogłaszają konkursy i wybierają instytucje, które organizują szkolenia oraz wypłacą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W pozostałych województwach to zadanie spoczywa na urzędzie marszałkowskim lub innej instytucji (np. Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych na Mazowszu). Instytucje te zajmują się wyborem, przekazywaniem środków, rozliczaniem oraz kontrolą projektów. Prowadzą też punkty informacyjne, które udzielą nam informacji np. o instytucjach rekrutujących na szkolenia poprzedzające dotację za założenie firmy.

Czy mogę ubiegać się o dotację na firmę, jeżeli zawiesiłam działalność?
Niestety, nie. O dotację mogą ubiegać się jedynie osoby, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej przez rok przed przystąpieniem do projektu.
 
Od lat nie pracowałam. Czy mam prawo skorzystać ze szkolenia dla przyszłych kosmetyczek? Jest ono bezpłatne?
Może pani skorzystać z takiego szkolenia pod warunkiem, że organizująca je firma wcześniej ubiegała się o dofinansowanie i je otrzymała. Osoby bezrobotne najczęściej mogą uczestniczyć w nich bezpłatnie. Część opłaty za udział w szkoleniach ponoszą osoby pracujące, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Przed podjęciem decyzji o udziale w szkoleniu radzę zadzwonić do firmy, która je organizuje i dopytać, dla kogo są organizowane i czy na pewno są bezpłatne.
 
4 kroki do idealnego wniosku
Dokładnie przeczytaj dokumentację konkursową
- czy możesz ubiegać się o dotację, na co, jaki jest termin projektu itp.
Opisz projekt - zwięźle, logicznie i zrozumiale dla oceniającego.
Sprawdź budżet - czy wszystkie pozycje przedstawiłaś w części opisowej i odwrotnie. Policz, wyeliminuj nawet drobne błędy.
Wniosek - przejrzyj go, sprawdź, czy nie brakuje załączników, nie ma pustych pól oraz czy został przez ciebie podpisany.
 
Eksperci z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:


Przemysław Lewandowski-Bień,
Pracownik Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Anna Szybalska-Idzik,
Pracownik Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

 

Redakcja poleca

REKLAMA